Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erime ve çözünme konusundaki kavram yanılgılarının ve bilgi eksikliklerinin giderilmesinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı grup çalışmalarının kullanılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
694
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı öğrenme kuramı ve geleneksel öğrenme kuramlarının öğrencilerin erime ve çözünme konusundaki kavram yanılgılarını ve bilgi eksikliklerini gidermedeki etkililiklerini karşılaştırmaktır. Fen kavramlarının temelleri ilköğretim birinci kademede atıldığı için, öğrencilere verilebilecek her türlü yanlış, hatalı ve eksik bilgilerin ileriki dönemlerde de giderilmesi güçleşecektir. Sınıf öğretmenlerinin bu süreçte önemli bir rolü olduğundan, onların fenle ilgili temel kavramlarda, bilgi eksikliklerinin ve kavram yanılgılarının giderilmesi gerekmektedir. Araştırma 2006-2007 öğretim yılı, bahar yarıyılında D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf öğretmenliği anabilim dalı ikinci sınıfta okuyan 24’ü deney, 25’i kontrol grubundan oluşan toplam 49 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Kontrol grubuna geleneksel öğrenme yöntemi, deney grubuna ise yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı grup çalışması uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, kavram yanılgılarını ve bilgi eksikliklerini belirlemek için açık uçlu sorular sorulmuştur. Başlangıçta her iki grubunda benzer kavram yanılgılarına ve bilgi eksikliklerine sahip oldukları, uygulamadan sonra ise kavram yanılgısı ve bilgi eksiklerinin deney grubu lehine azaldığı, ancak tamamen giderilemediği görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to compare constructivist learning theory and traditional learning theories in terms of their successes on eliminating the students’ misconceptions and improving their knowledge on the concepts of melting and dissolving. Since the foundation of the science concepts are established in the first phase of the primary education, any wrong, incomplete or flawed information given to students at this level may persist and become very difficult to be healed in the future. Furthermore, since classroom teachers have significant role in this process, it is crucial to eliminate their misconceptions and to improve their knowledge in science concepts. This research was conducted with 49 second-year students who are enrolled in the department of elementary education in Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty in spring semester of 2006-2007 academic year. Of those 49 students, 24 were assigned in to the experimental group while remaining 25 were assigned to the control group. While traditional learning theories were applied in the control group, constructivist learning theory was applied in the experimental group. Data were collected through the open ended questions in order to better understand students’ misconceptions and knowledge gaps. While students in both experimental and control groups had similar misconceptions and knowledge gaps at the beginning of this study, it was observed that these misconceptions and knowledge gaps have decreased in favor of the students in experimental group. However, it was also revealed that not all of the existing misconceptions were totally eliminated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :