Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elazığ ili ilköğretim okullarında hazırlanan stratejik planlar ile ilgili okul yöneticisi ve öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1, Fırat Üniversitesi2
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Elazığ ili ilköğretim okullarında hazırlanan stratejik planlar hakkında okul yöneticisi ve öğretmen görüslerinin belirlenmesinin a ma ç l a n d ı ğ ı b u arastırmada ni tel arast ı rma yöntemi i le içer ik anal izi yapı lmıst ı r . Çalısma evrenini, Elazığ ilinde ilköğretim okullarında çalısmakta olan okul yöneticileri ve stratejik planlama ekibinde yer alan öğretmenler olusturmaktadır. Nitel arastırma yöntemi içinde bu arastırmada "tipik durum örneklemesi" yöntemi kullanılarak, Elazığ il merkezinde bulunan 4 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 4 okul müdürü ile stratejik planlama ekibinde görevli olan 11 öğretmen bu arastırmanın örneklemi olarak seçilmistir. Arastırmanın verileri, arastırmacı tarafından gelistirilen açık uçlu 9 maddelik sorulardan olusan bir görüsme formu aracılığıyla toplanmıs ve QSR NVivo7 yazılımı kullanılarak çözümlenmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research, in which it was aimed to determine the views of school administrators and teachers on the strategic plans prepared at primary schools, content analysis was made with qualitative research method. The population of this study consists of administrators and teachers in strategic planning team in primary schools of Elazığ City. Within the context of a qualitative research method, a "typical case sampling" technique was used in the present study. Using this sampling technique, 11 teachers in strategic planning team and 4 school administrators was selected as the sample of this study from 4 schools in Elazığ Downtown. Data were collected through a open endend question and 9 itemed questionnaire which was developed by the researcher and were analyzed through QSR NVivo7 software.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :