Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Duygusal zeka'nın bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitsi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın ana amacı; üniversite ögrencilerinin Duygusal Zeka Ölçegi puanları ile bazı sosyodemografik özellikler arasındaki iliskileri orta koymaktır. Arastırmanın evreni Diyarbakır Dicle Üniversitesinin tüm ögrencileridir. Arastırmada seçkisiz olarak belirlenen Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Beden Egitimi M.Y.O., Hukuk Fakültesi, Egitim Fakültesi(Güzel Sanatlar Bölümü) ve Dis Hekimligi Fakültesinden olmak üzere toplam 532 ögrenci bu arastırmanın örneklemini olusturmaktadır. Arastırmada Duygusal Zeka Ölçegi ile ögrencilerin demografik özellikleri arasındaki iliskiyi ortaya koymak amacıyla da bir anket hazırlanmıstır. Arastırmada iki ortalama arasındaki farkın anlamlılıgı için iliskisiz t testi, ikiden fazla bagımsız degiskenle, duygusal zeka ölçegi puanları arasındaki farkın anlamlılıgı için Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) kullanılmıstır. Arastırma sonuçlarına göre kız ögrencilerin duygusal zeka ölçegi puanları, erkek ögrencilere göre anlamlı bir sekilde yüksektir. Dısa dönük olan ögrencilerin duygusal zekaları, içe dönük ögrencilere göre daha yüksektir. Bunlara ek olarak, arastırmanın sonuçları gösteriyor ki;ögrencilerin okudukları alanlar ve anne babanın demokratik tutumları duygusal zeka ölçegi puanlarına göre anlamlı farklılıklar göstermekte ve duygusal zekanın gelisimine destek olmaktadır.

Özet İngilizce :

The main aim of this research is to state the relation between the Emotional Quotient Scale points and certain socio-demographic features of university students. The subjects of this research are the students of Dicle University in Diyarbakır. The participants are randomly chosen 532 students from Faculty of Science, Faculty of Engineering, School of Sport Sciences, School of Law, Faculty of Letters, Faculty of Fine Arts and Faculty of Dentistry. A questionnaire is used to find out the relation between differences in students’ demographic characteristics and Emotional Intelligence Scale. To find out the meaningful differences between two variables, one sample t-test is used and to find out the differences between two or more variables and Emotional Quotient Scale points, One way ANOVA is used. The findings of the research assert that, the Emotional Quotient Scale points of female students are remarkably higher than those of male students. In extrovert students, emotional quotient happens to be more developed than in introverts. In addition to this, the findings of this research clearly state that the democratic attitudes of parents and academic branches at university play an important role and have remarkable effects and support the development of the emotional quotient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :