Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Döviz kurları ve hisse senedi piyasası arasındaki etkileşima

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal piyasaların gelişmesi ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin önemi, bugüne kadar yapılan çalışmalarda sıklıkla vurgulanmış ve bu ilişkiyi doğrulayan güçlü kanıtlar elde edilmiştir. Hisse senedi piyasalarının günümüzdeki konumu, finansal piyasaların gelişmesi ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin farklı yönlerden incelenmesini gerektirmektedir. Hisse senedi piyasasının reel sektöre yeni kaynak sağlaması nedeniyle iktisadi büyüme üzerinde etkisinin olmasının yanı sıra iktisadi büyümenin de hisse senedi piyasalarının büyümesi için en önemli faktörlerden biri olduğu kabul edilmektedir. Hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerin incelenmesi, bu nedenden dolayı önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, zaman serisi yöntemlerinden yararlanılarak, Aralık 2001 ve Aralık 2009 dönemine ait verilerle, Türkiye’de Amerikan Doları ve Euro kurları ve hisse senedi piyasası arasındaki etkileşim araştırılmakta ve her iki döviz kuru için elde edilen bulgular karşılaştırılmaktadır. Amerikan Doları ve Euro döviz kurları ile hisse senedi arasındaki ilişkinin araştırılmasından elde edilen sonuçlar; döviz kurundaki değişikliklerin, diğer gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerini de tartışmamıza imkân vermektedir. Döviz kurunun ekonomik performans üzerinde farklı etkilerinin olması, hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerinin önemini de arttırmaktadır. Hisse senedi fiyatlarının döviz kurlarını etkilemesi veya bunlardan etkilenmesi söz konusu olduğundan, Türkiye örneğinde bu etkileşimin incelenmesi yoluyla ulaşılan sonuçlar çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde yorumlanmaktadır.

Özet İngilizce :

Many recent studies have emphasized the importance of the relation between financial markets’ development and economic growth and they have reported strong evidence on that relation. State of today’s stock markets requires thorough examination of the relationship between development of financial markets and economic growth in different aspects.Besides the effectiveness of the stock market on economic growth through resource provision to the real sector, economic growth would be asserted as one of the most crucial factors that stimulate stock market growth. Therefore, the examination of the effects on the stock market looms large. In this study, by using a time-series analysis utilizing the data between December 2001 – December 2009, the interaction between exchange rates and the stock market in Turkey is examined. The results obtained from the examination of relationship between United States dollar and Euro exchange rates and stock prices would ensure our discussion on its effects pertaining to the stock markets in developing countries. Various effects of exchangerate on economic performance also give prominence to its effects on the stock markets. At the same time, due to such bilateral interactions between stock prices and exchange-rates, this interaction from the case of turkey would be interpreted in accordance with several approaches

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :