Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değerler eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi ve bir program modülü örneğinin geliştirilmesi

Yazar kurumları :
Şehitlik Lisesi1, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, değerler eğitiminin iyilestirilmesi ile ilgili öğretmenlerin görüs ve önerilerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılandırmacılık yaklasımı da göz önünde bulundurularak öğretmenler için değer eğitimine yönelik bir program modülü örneğinin gelistirilmesidir. Diyarbakır'da görev yapan görüsme için gönüllü olan 50 sınıf öğretmeni arastırmanın çalısma grubunu olusturmustur. Öğretmenlerin görüs ve önerileri yarı yapılandırılmıs görüsme yöntemi ile elde edilmistir. Öğretmenler tarafından dile getirilen görüs ve öneriler belirlenerek elde edilen veriler ortaya çıkan ana tema ve alt temalara göre çözümlenmistir. Arastırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin değer eğitiminin daha yararlı hale gelmesinde ailenin önemli bir rol üstlendiğine, ailenin öğretmenle isbirliği yapmasına ve öğretmenler için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptıkları görülmektedir. Ayrıca, "görsel-isitsel yeterlik", "toplumsal yasamdan örnekler" ve "öğrencilerin katılımını tesvik edici etkinlikler" öğretmenler tarafından değer eğitimi ile ilgili hazırlanacak bir materyalde önceliği alan öğeler olarak tercih edilmistir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the teachers' opinions and suggestions on improving values education programme and thereby developing a programme module sample oriented on values education for teachers, by considering to constructivism. Fifty teachers who working in Diyarbakır and volunteered for interview composed the study group of the research. Teachers' opinions and suggestions were obtained by semi-structured interviews. The data was analysed by determining the main theme and sub-themes according to teachers' opinions and suggestions. The results revealed that the teachers highlighted that the family have an important role to make the values education more useful, as well as on the necessity of cooperation between teachers and family and organizing inservice training programmes. Also "audio-visual competence", "examples from social life" and "activities encouraging the students participation" were favoured by the teachers as the prior elements in a material to be prepared about values education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :