Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Building up a learner corpus through creative nonfiction prose: an experimental research

Yazar kurumları :
University of Gaziantep Higher School of Foreign Languages,1, University of Gaziantep English Language Teaching Department2
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Corpus linguistics has become a crucial methodology in linguistic studies in the last half of the 20th century and especially two types of it are frequently applied in ELT: (1) reference corpus which does not serve for a particular language variety, yet it is for general purposes, (2) learner corpus which is the output obtained from learners (Baker, Hardie, and McEnery, 2006). The main objective of this study is to investigate if a learner corpus which accumulates the texts written in creative nonfiction prose (CN) has a relatively better contribution to EFL students' vocabulary knowledge when compared with reference corpora. The samples of this research are 95 pre-intermediate level prep students from four different classes who take basic English education at Higher School of Foreign Languages Department of the University of Gaziantep. Two of these classes were randomly selected as experimental groups: one treated with a learner corpus while the other with a reference corpus. The rest two classes were the control groups. Analysing the results of the posttest which was given right after the treatments using Independent Samples t-Test, it was seen that learner corpus has a better contribution rather than reference corpora to the vocabulary knowledge of the EFL students.

Özet İngilizce :

Derlem dilbilimi, 20. Yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte çok önemli bir yöntembilim haline gelmistir ve özellikle iki türü Đngiliz Dili Eğitimi'nde sıkça uygulanmaktadır: (1) belirli bir dil kullanım türünden ziyade genel amaçlar için kullanılabilen genel derlem, (2) öğrencilerden elde edilen verilerle olusturulan öğrenci derlemi. Bu çalısmanın ana amacı, yabancı dil olarak Đngilizce öğrenen öğrencilerin sözcük bilgilerine, kurgusal olmayan yaratıcı düzyazı yoluyla yazılan metinlerin bir araya getirilmesiyle olusturulan bir öğrenci derleminin, genel derleme nisbeten daha iyi katkıda bulunup bulunmadığını incelemektir. Çalısmanın örneklemini, Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Temel Đngilizce eğitimi alan dört sınıftan alt-orta seviyedeki 95 hazırlık öğrencisi olusturmaktadır. Öntest sonuçlarının bu sınıflar arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermesinin ardından, sınıflardan iki tanesi rasgele sekilde deney grupları olarak seçilmistir: birisine öğrenci derlemi uygulaması yapılırken diğerine genel derlem uygulanmıstır. Diğer iki grup ise kontrol grupları olarak tayin edilmislerdir. Uygulamalardan sonra verilen sontestin sonuçlarının Bağımsız Örneklem t-Testi ile incelenmesiyle, genel derleme oranla öğrenci derleminin yabancı dil olarak Đngilizce öğrenen öğrencilerin sözcük bilgilerine kaydadeğer bir katkısının olduğu görülmüstür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :