MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PROFİL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırmada müzik öğretmenlerinin profil özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, genel tarama modelinde oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Malatyada görev yapan müzik öğretmenleri (n=150) oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama araçları; Müzik Öğretmenleri Profil Özellikleri Formu ve bu öğretmenlerin görev yaptıkları okulların belirlenmesi için kullanılan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü veri tabanıdır. Elde edilen veriler SPSS paket programına işlenmiş ve frekans ve yüzde analizleri grafikler aracılığı sunulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; Müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun genel lise ve İnönü Üniversitesi mezunu olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin KPSS puanına göre dağılımına ilişkin sonuçlar incelendiğinde, çoğunluğu 55-65 aralığında puan alanlar oluşturmaktadır. Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dağılımda en yoğun grup olduğu bulunmuştur. Müzik öğretmenlerinin ders saatine ilişkin dağılımlarına bakıldığında, en yoğun grubun 11-15 saat girenler olduğu tespit edilmekle beraber çoğunluğun 11-15 ve 16-20 saat derse giren öğretmenlerden oluştuğu sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin yarıya yakın bir bölümünün bulundukları okulda 5-9 yıllık bir zaman dilimi boyunca çalıştıkları görülmüştür. Çalışma grubunun yarısına yakın bir kısmının ek iş yapmadığı görülmüştür. Müzik derslerinde, öğretmenlerin çoğunluğunun blokflüt ve klavye çalgılarını en çok kullandıkları tespit edilmiştir.

INVESTIGATION OF PROFILE PROPERTIES OF MUSIC TEACHERS (SAMPLE OF MALATYA)

This research aims to determine profile properties of music teachers. The research has been done in general survey model. The study group consists of music teachers (n=150) working in Malatya in 2014-2015 academic year. The data collection tools used in the study are Profile Properties of Music Teachers Form and database of Directorate of National Education used for determining the teachers places of duty. The obtained data has been processed to SPSS packet programme and frequency and percentage analysis have been presented by using graphics. As a result of the research , it has been found that most of the music teachers graduated from general high schools and Inonu University. When the results about distrubution of the teachers KPSS marks were examined, it was seen that they mostly had marks between 55 and 65. Theachers working in secondary schools have been agreed to be the most intensive group in the distribution. When the number of the course hours that music teachers had were viewed it was seen that the most intensive group was consisted of the ones that have 11-15 course hours a week. They mostly had 11-15 and 16-20 course hours. It was also found that nearly half of the teachers had been working in their current school for 5-9 years. Furthermore, nearly half of the teachers didnt have an extra job. It has been identified that recorder and keyboard are the most common instruments teachers use in their lessons.

21890 9841

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞLETMENİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

Ali Korhan ÖZEN, Tuncer YILMAZ

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ VE ABD’NİN PASİFİK BÖLGESİ STRATEJİSİ: TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ

Kaan YİĞENOĞLU

ÇEVRESEL TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yusuf AYMANKUY, Eray POLAT, Cemali BUZLUKÇU, Şimal AYMANKUY

KADIN FİGÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: ERKEK BAKIM ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ

Caner ERDEN, Ahmet Erhan TANYERİ, Hakan İŞGÖREN, Nurcan ŞİMŞEK

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PROFİL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)

Zeynel ŞENTÜRK, Cemal YURGA, Onur ZAHAL, Engin GÜRPINAR, Fırat ALTUN

ÜNİVERSİTELERİN SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜME ETKİSİ VE ŞEREFLİKOÇHİSAR HALKININ ÜNİVERSİTEYE BAKIŞI

Levent SONGUR, Abdullah TURAN

OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*

Okan DİŞ, Ahmet AYIK

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GEÇMİŞ SİSTEM İLE (SAĞLIK OCAKLARI) BUGÜNKÜ SİSTEMDEKİ (AİLE HEKİMLİĞİ) İŞ DOYUMLARI: KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Nihal ALOĞLU

HİNT VE TÜRK MİTOLOJİLERİNDE BALIK MOTİFİ

Yalçın KAYALI

İŞ-YAŞAM DENGESİ AÇISINDAN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ

Nurgün Kul PARLAK