Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Başlıca sosyo ekonomik sorunlar suçun belirleyicisi olabilir mi? türkiye'de iller arası bir analiz

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F1, Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F2
Görüntülenme :
826
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoglunu suç islemeye iten pek çok etken vardır. Kriminoloji alanındaki çalısmalar arasında suçun nedeni olarak sosyo-ekonomik ve kültürel etkenlere öncelik tanıyan görüslerin günümüzde giderek agırlık kazandıgı görülmektedir. Tüm sosyal bilimlerin ilgi alanına giren suç, özelikle nedenleri ve sonuçları açısından ekonomik boyutu göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir olgudur. Suç, günümüzde insanlıgın ortak degerlerini sömürür ve tüketir düzeye ulasırken, demokratik toplumların ilerlemesine büyük boyutta tehdit olusturmaktadır. Bu baglamda suç islemede ekonomik faktörlerin dolaylı ve dolaysız etkileri oldugu tartısılmaktadır. Özellikle issizlik, yoksulluk, gelir dagılımında esitsizlik, egitim seviyesi, göç ile suç arasındaki iliskinin tespiti önem tasımaktadır. Son yıllarda Türkiye’de de söz konusu göstergelerde ve özellikle ekonomik nitelikli suç türlerinde önemli derecede artıslar ve bölgeler arasında farklılasmalar gözlenmektedir. Dolayısıyla, bu çalısmada özellikle issizlik, yoksulluk, gelir dagılımında esitsizlik, egitim seviyesi ve göç etkenlerinin sahsa ve mala karsı islenen suç türleri üzerinde Türkiye’de iller arasında önemli derecede farklılasma yaratıp-yaratmadıgı çoklu regresyon yöntemi ile incelenmektedir. Belirli bir grup sosyo-ekonomik degiskenin özellikle ekonomik niteligi agır basan mala karsı islenen suç türlerini açıklamakta diger suç türlerine göre oldukça yüksek düzeyde çıktıgı gözlenmistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There exist multifarious causes of leading human beings to commit crime. It is witnessed that the thoughts emphasizing priority on socio-economic and cultural factors as causes of criminal commitments have nowadays been strongly supported by studies in criminology. Although crime is considered in all the social sciences, it is a fundamental phenomenon of economic discipline because its economic dimension can not be ignored in aspect of its economic reasons and results. Crime has nowadays reached an extent that consumes and exploits the common values of civilization, hence which has become a big threat to the advance of democratic communities. In this regard, to what extent economic factors have direct and indirect impacts on committing crime has been discussed yet. In particular, the relationship between unemployment, poverty, unequal income distribution, education level, immigration and committing crimes has been an essential issue recently. It is observed that Turkey has experienced a surge in the regarded indicators and particularly in economic types of crimes and a rise in disparities of which across regions in recent years. Thus, whether the factors of especially unemployment, poverty, unequal income distribution, education level and immigration have resulted in a significant variation in various types of crimes against person and against property across the Turkey’s provinces are investigated via linear multiple regression method in this work. It is observed that particular group of socio-economic variables can explain higher rates of certain types of crimes notably against property relative to the others.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :