Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ülkelerinde ve türkiye’de okulöncesi eğitim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Avrupa Birliği ülkelerinin okulöncesi eğitim sistemlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında konu ile ilgili alan yazın taramasına dayalı olarak “okulöncesi eğitim kapsamına alınan yaş grubu, okulöncesi eğitimin amacı, okul öncesi eğitimin nasıl gerçekleştirildiği ve okulöncesi okullaşma oranları” konuları temel alınarak veriler elde edilmiştir. Öncelikle Türkiye’deki durum ele alınmış daha sonra üye ülkelerin okulöncesi eğitim sistemleri ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışma 25 ülke ile sınırlandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre okulöncesi eğitim çocuk eğitiminde hayati bir önem taşımaktadır. Okulöncesi eğitim genelde ilköğretime hazırlık eğitimi olarak görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde okulöncesi eğitim genel olarak zorunlu olmamasına rağmen okulöncesi okullaşma oranları oldukça yüksektir. Türkiye’de ise okulöncesi eğitim sistemi Avrupa Birliği ülkeleriyle yapı bakımından benzeşiklik göstermesine rağmen, okullaşma oranı açısından oldukça farklılaşmaktadır. Çünkü Türkiye’de okulöncesi okullaşma oranı oldukça düşüktür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine pre-school education systems in EU countries. With this aim, datas were obtained from literature about topics such as targets of pre-education education; age groups; the processes of pre-school education and rate of pre-school education. At the first step, pre-school education in Turkey was examined and then pre-school education in other member countries was individually examined. The study is limited to 25 countries. According to findings of this study, pre-school education is crucially important for the education of children. Pre-school education is generally regarded to be a base that prepares the children to elementary schools. Throughout EU countries, pre-school education is quite high although it in not compulsory. In terms of structure, pre-school from other EU members as the rate of preschooling is too low in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :