Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 17 Sayfalar 261 - 285 2009-06-01
GELECEĞİN FİNANSAL BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU: XBRL (EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE-GENİŞLETİLEBİLİR İŞLETME RAPORLAMA DİLİ)
Adnan SEVİM,Fatih TEMİZEL
13 261

Öz trenBilgi ve bilginin üretiminde hammadde olarak görülen verinin elde edilmesi günümüzde büyük önem kazanmıştır. Bilgiye en kısa zamanda ve en uygun maliyetle erişebilen, yönetebilen, değerlendirebilen birey ve kurumlar kendi alanlarında küresel rekabette ön almaktadır. Finansal piyasalardan fon temin eden işletmeler için de durum farklı değildir. Finansal piyasaların katılımcıları olan yatırımcı, ihraçcı, politika yapıcı, denetleyici ve düzenleyici kurumlar, menkul kıymet analistleri v.b. bilgi kullanıcılarının verimli biçimde işleyebileceği finansal verilerin formatı, dünyada önemli bir tartışma konusudur. Bu çalışmada finansal bilgilerin küreselleşmeye uygun ve standart bir formata kavuşturulmasının bilgi kullanıcıları için taşıdığı potansiyeli, uygun veri formatının ilgililerin çalışmalarına sağlayacağı katkıyı net biçimde ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Literatürde yer alan öneriler içinde en çok taraftar bulan XBRL (Extensible Business Reporting Language) ele alınarak finansal piyasalardaki bilgi kullanıcılarına yönelik potansiyel katkılar incelenmiştir. Bu kapsamda XBRL’nin bilgi paylaşım sürecine getirdiği yenilikler Bilgi Yönetimine Katkılar, Finansal Analiz Sürecine Katkılar, İşletme-Yatırımcı İletişimine Katkılar başlıkları altında ele alınmıştır. Mevcut yapısı ile XBRL’nin küresel anlamda finansal bilgi otoyolu olmaya uygun, diğer bir anlatımla ulusal finansal piyasalardaki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunda önemli rol üstlenebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Acquisition of information and data, which is viewed as the raw material of information, is of immense importance in our age. Individuals and institutions which are capable of accessing, managing and using information in the shortest time with the least cost are at the forefronts of global competition in their respective fields. The situation for firms acquiring funds from the capital markets is the same. The format of information and data presented to investors, underwriters, policy makers, auditors, regulatory agencies, analysts and other interested parties of financial markets is an important ongoing discussion of global scale. This study attempts to put forth some of the potential contributions for users of financial information possible by presenting financial information in a standard format that is compatible with present global standards. XBRL (Extensible Business Reporting Language) which is one of the most widely accepted of the information sharing platforms in the literature is reviewed and its potential contributions to information users in financial markets are explored. Towards these ends we organize our research along the main topics of innovation of XBRL in information sharing, contributions to information management, contributions to financial analysis process, and contributions to business-investor relationships. It is concluded that in its current form XBRL offers the possibility of a platform with important roles in integration of national financial markets with the international system.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Adnan SEVİM
Fatih TEMİZEL