Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anaokulu ve anasınıfı öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada anaokulu ve anasınıfı öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutumlarının belirlenmesi ve öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarında çeşitli değişkenlerin etkili olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Ankara il merkezinde bulunan bağımsız anaokulları ile ilköğretim okullarındaki anasınıflarında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemine 102 anasınıfı ve 111 anaokulu öğretmeni olmak üzere toplam 213 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırmada öğretmenler hakkında bazı bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genel Bilgi Formu ” ile öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumlarını belirlemek için Aşkar ve Orçan (1987) tarafından geliştirilen “Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutum puanlarında çeşitli değişkenlerin farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek amacıyla “Tek Yönlü Varyans Analizi” ve İlişkisiz Örneklem Grupları İçin t-Testi ” yapılmıştır. Araştırma sonucunda anaokulu ve anasınıfı öğretmenlerinin bilgisayara yönelik tutum puanlarının yüksek olduğu ve öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarında daha önce bilgisayar eğitimi alma durumunun anlamlı farklılık yarattığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the attitudes of preschool and kindergarden teachers towards computers and to identify the effects of several variables on their attitudes. The sample of the study includes a total of 213 teachers. 102 were kindergarden teachers and 111 were preschool teachers. The data of the study were collected by using two tools: “General information Form” developed by the authors and “Scale of the Computer Attitudes” developed by Aşkar ve Orçan (1987). In order to determine the effects of the variables on their computer attitude ANOVA was used. For the unrelated sampling groups the t-test was employed. The findings of the study showed that attitude scores of teachers were high and that of the variables tested, prior computer training has positive effects on the attitudes of the teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :