Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

10. sınıf öğrencilerinin farklı değişkenlere göre ikinci yabancı dil olarak almancaya yönelik tutumları

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Anadolu lisesi öğrencilerinin Almanca dersine yönelik tutumlarını saptamaktır. Bu saptama; alan, öğrencilerin cinsiyetleri ve ailelerin gelir düzeylerine göre yapılmıştır. Bu amaçla Hanbay’ın (2007) geliştirdiği “Almanca dersine ilişkin tutum ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Merkez Fatih ve GAP Anadolu liselerinin 10. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Veriler, bağımsız gruplar t-testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda alan ve ailelerin gelir düzeyleri açısından herhangi bir puan farkı görülmemiştir. Ancak, cinsiyete göre öğrencilerin tutumlarında kız öğrencilerin lehine bir durum saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Ziel dieser Arbeit ist, die affektive Haltung der Schüler/innen aus Anadolu lisesi (Oberschule) zum Deutschunterricht festzustellen. Diese Feststellung ist nach den Kriterien von Fach, Geschlecht der Schüler/inen und Einkommenshöhe der Familien gestaltet. Dazu wurde “der affektive Haltungstest für Deutsche”, der von Hanbay (2007) entwickelt worden ist, verwendet. Die Arbeit ist im Schuljahr 2007-2008 mit den Schülern aus 10. Klassen der Fatih und GAP Anadolu lisesi (zwei Oberschulen) aus Adıyaman durchgeführt. Bei der Datenanalyse wurde t-Test für unabhängige Stichproben verwendet Als Resultat würde festgestellt, dass die Punkte nach den Kriterien von Fächer der Schüler und Einkommenshöhe der Familien nicht unterschiedlich sind.. Aber die Mädchen haben höhere Punkte als die Jungen.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :