Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Electronic Journal of Education Sciences

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticileri profili araştırması/kars ili örneği

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi, Eğitim Bilimleri EYTEP Anabilim Dalı1, Dicle Üniversitesi, Z. G. Eğitim Fakültesi, EYTPE Anabilim Dalı2, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü3<
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitimin ihtiyaçlara cevap vermesi sürecinde yönetici konumunda bulunan insanların yaratıcılıkları önemlidir. Yöneticide var olan ayırt edici özelliklerin bütünü, o yöneticinin profilini olusturur. Tutum ve eğilimler de bu profili sekillendirir. Yönetici, ise birden fazla kisinin performans katkısında bulunmasını sağlayan ve isin sonuçlanmasından sorumlu olan kisidir. Yapılan taramalarda Türkiye'deki okul yöneticilerinin profilini belirlemeyi amaçlayan bir çalısmanın da var olmadığı görülmüstür. Bu arastırmanın temel amacı ilköğretim okullarında yöneticilerinin profilini ortaya çıkarmaktır. Đlköğretim okulu yöneticilerinin profillerini belirlemeyi amaçlayan bu arastırma betimsel tarama modelindedir. Arastırmanın evrenini Kars il (Belediye sınırlarında) ve 7 ilçe merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 107 ilköğretim okulu yöneticisi olusturmaktadır. Arastırmada veri toplama aracı olarak arastırmacılar tarafından gelistirilen "Okul Yönetici Profili" anketi kullanılmıstır. Kars'taki okul yöneticilerinin yarısından fazlası eğitim sistemini demokratik bulmamaktadır. Okul yöneticilerinin üçte ikisi eğitim sistemimiz içerisinde fırsat ve olanak esitliğinin olmadığını düsünmektedir. Okul yöneticilerinin yarıya yakını eğitimde özellestirmeyi önemli bir sorun olarak görmektedir. Kadın öğretmenler okul yöneticiliği için tesvik edilmelidir. Görev yapan okul yöneticilerinin genç olması, okullarda değisimin gerçeklesmesi ve dinamizm adına olumlu yönde değerlendirilmelidir. Okul yöneticilerinin büyük çoğunluğunun bulundukları görevde asaleten görev yapmaları, bir fırsat olarak görülüp değerlendirilmelidir. Küresellesmeyi bütün boyutlarıyla yasadığımız bu günlerde; eğitim sistemine yön verecek okul yöneticilerinin lisans üstü eğitime daha çok yönelmeleri, tesvik edilmeleri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Creativity of the people occupying the positions of management is crucial in the process of meeting the needs of education. All the distinctive features of a manager constitutes the profile of that individual and attitudes and tendencies shape this profile. A manager is a person contributing to work performance of two or more people and having a responsibility of the outcome of the work. In the literary reviews, it has been observed that there hasn't been any research carried out to determine the profiles of school managers in Turkey. The main aim of this study is to determine the profiles of the managers in Turkish primary schools. This study, aiming to determine to the profiles of the primary school managers, is a descriptive model. The environment of the study is 107 primary school managers serving in Kars province and 7 town centers. As a data collection instrument, a "School Manager Profile" questionnaire developed by the researchers themselves has been used. According to the result of the study, more than half of the managers in Kars province think that education system is not democratic enough, 2 thirds of them think that there is no equality in education in relation to possibilities and facilities, almost half of them think that privatization in education is a problem.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :