Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Electronic Journal of Education Sciences

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoçeşitlilik okuryazarlığı ölçeği: geliştirme, geçerlik ve güvenirliği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
810
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı biyoçesitlilik okuryazarlığı için geçerli ve güvenilir bir ölçek gelistirmektir. Çalısma, 2012 yılında, tarama modeli ile yapılmıstır. Taslak ölçek, gelistirme asamasında 68 madde olarak hazırlanmıs ve uzman görüslerine sunulmustur. 3'lü likert tipinde hazırlanmıs ölçek, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü öğrencilerine (N=204) uygulanmıstır. Đstatiksel analizler için SPSS-17 sürümü kullanılmıstır. Açımlayıcı faktör analizi yapılarak son sekli verilen ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıstır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin üç alt faktöre ve 25 maddeye sahip olduğu bulunmustur. Faktörlerdeki maddelerin faktör yük değerlerinin 0.50 ile 0.77 arasında değistiği saptanmıstır. Sonuç olarak ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik testleri bakımından güvenilir sonuçlara sahip olduğu söylenebilir. Bu ölçeğin arastırmacılar tarafından öğrencilerin biyoçesitlilik okuryazarlıkları çalısmalarında kullanılabileceği önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to develop the Biodiversity Literacy Scale (BLS). BLS was developed through a literature survey, and presented to experts for evaluation. After alterations based on their suggestions, this study that is made with survey model, was carried out with Biology Education of Ataturk University (N = 204) in 2012 years. In the development phase of the scale that consists of 3- point likert-type, 68 items were convened. SPSS-17 statistical package was used for the analysis of data. Cronbach alpha for the whole scale was found to be .85. Exploratory factor analyses were carried out for 37 items. The factor analysis results showed that there were three factors explaining 47.14 % of the total variance in the questionnaire and factor loadings ranged between 0.50 and 0.77. The findings of research reveal that the scale is valid and reliable. In addition, this scale is used to investigate biodiversity literacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :