Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik Yaklaşım

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 85

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni açık ekonomi makroiktisat teorisi ve para politikasının uluslararası boyutları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makelenin amacı, Yeni Açık Ekonomi Makroiktisadı (New Open Economy Macroeconomics) (NOEM)) teorik literatürü bağlamında para politikasının uluslararası boyutlarını incelemektir. Para polikası bakımından dışa açıklığın etkileri, uluslararası parasal işbirliğinin sonuçları ve küreselleşmenin optimal para politikası üzerindeki etkileri NOEM literatürü çerçevesinde analiz edilmektedir. Eksik rekabet ve nominal katılıkları içeren genel denge modelleri üzerine kurulan NOEM literatürü, parasal ve döviz kuru şoklarının aktarma mekanizmasını yeniden analiz etmektedir. Bu yeni literatür para politikası otoritelerinin açık ekonomide hangi uluslararası değişkenlere tepki vermesi gerektiği ve uluslararası parasal işbirliğinin yararlı olup olmadığı gibi normatif sorulara yanıt vermek için önemli bir teorik çerçeve sunmaktadır. NOEM literatürü, artan reel ve finansal küresel entegrasyonun para politikasının aktarma mekanizması üzerindeki etkilerini Yeni Keynesyen açık ekonomi modelleri çerçevesinde inceleyen teorik çalışmalarla genişlemektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is to review the international dimensions of monetary policy within the theoretical framework of New Open Economy Macroeconomics (NOEM) literature. This paper analyzes implications of openness for monetary policy, gains from international monetary policy cooperation, and impact of globalization on optimal monetary policy within the context of NOEM. Building on general equilibrium models with imperfect competition and nominal rigidities, NOEM literature reconsidered the conventional views on transmission of monetary and exchange rate shocks. The NOEM literature provides an important framework for answering normative questions such as what international variables monetary policy makers should react to in an open economy, and whether there exist gains to international monetary coordination. Employing the framework of open economy New Keynesian models, the NOEM literature expands with the recent theoretical papers on the impact of financial and real globalization on monetary policy transmission mechanism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :