Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik Yaklaşım

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 86

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Responding to the changing shape of the world economy: consumer-spending and export developments in turkey in a comparative perspective

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kurum belirtilmemiş1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

This paper addresses the sustainability of Turkey’s current-account position by emphasizing household consumption and exports. It highlights Turkey’s comparatively high consumption expenditure as a share of GDP, much of which credit financed over the past few years, and the significant increase in the contribution of developing countries, including Turkey, to global economic growth, but shows that these features have been accompanied by the accumulation of large global current-account imbalances. The paper employs GTAP-simulations to analyse the frequently made recommendation that slower consumer demand growth and a durable improvement in the price competitiveness of exports are the key to improving the sustainability of Turkey’s external accounts. It argues that demand growth on Turkey’s traditional export markets, especially the Euro area, is likely to remain subdued for a protracted period of time and cannot be expected to generate expansionary impulses for other countries’ exports. The paper concludes that diversifying the destination markets of Turkey’s exports towards rapidly growing developing countries will require product innovation with a view to meeting these countries’ consumer preferences, which are likely to differ from those in Turkey’s traditional high-income markets.

Özet İngilizce :

Bu makale ihracat ve hanehalkı tüketimine odaklanarak Türkiye'nin cari-işlemler pozisyonunun sürdürülebilirliğine değinmektedir. Türkiye'nin son yıllarda önemli bir kısmı kredi ile finanse edilmiş olan GSYH içindeki göreli yüksek tüketim harcamalarının ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte-olan ülkelerin global ekonomik büyümeye yaptıkları katkıdaki önemli artışın altı çizilmekte, ancak bu gelişmelerin geniş global cari-işlemler dengesizliklerinin birikimiyle beraber gerçekleştiği gösterilmektedir. Çalışma, düşük tüketici talebi büyümesi ile ihracata ilişkin fiyat rekabetçiliğinde kalıcı bir iyileşmenin Türkiye'nin cari işlemler açıklarının sürdürülebilirliği noktasında anahtar bir konumda olduğu yönündeki sıkça yapılan bir öneriyi analiz etmek üzere GTAP simülasyonlarını kullanmaktadır. Özellikle Avro alanında olmak üzere Türkiye'nin geleneksel ihracat piyasalarındaki talep büyümesinin uzunca bir süre zayıf kalacağı ve diğer ülkelerin ihracatları için genişletici etkiler yaratmasının beklenmediği öne sürülmektedir. Türkiye ihracatının yöneldiği piyasaları hızlı büyüyen gelişmekte-olan ülkelere doğru çeşitlendirmenin, bu ülkelerin Türkiye’nin geleneksel yüksek-gelirli piyasalarından oldukça farklı olması beklenen tüketici tercihlerinin karşılanması bakışına sahip bir ürün inovasyonu gerektireceği sonucuna varılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :