Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik Yaklaşım

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 86

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oren yiftachel’ın etnokrasi modeli üzerine

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, Oren Yiftachel’in etnokrasi modeli incelenmektedir. Modelin varsayımları ele alınmakta, modelin apartheid rejimi ve iç sömürgecilik ile ilişkisi irdelenmekte ve modelin varsayımlarının politisit koşulları yaratıp yaratmadığı tespit edilmektedir. Çalışmanın önemi, Türkiye’deki siyaset bilimi literatüründe etnokrasi modeli üzerine yapılan ilk akademik araştırma olmasıdır. Çalışmada belge tarama ve içerik çözümleme yöntemleri kullanılmaktadır. Etnokrasinin apartheid rejimi ve iç sömürgecilik ile benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmak suretiyle, etnokrasinin politisite davetiye çıkaran bir model olup olmadığının yorumlandığı çalışmada; etnokratik bir rejimde, birey-yurttaş-devlet ilişkilerinin seyri irdelenmektedir. Her ne kadar Yiftachel, modelin tipik örneğinin İsrail Devleti olduğunu öne sürmekteyse de, çalışmada, Yiftachel’in iddiasının lehinde ve aleyhinde bir tartışma yürütülmekte ve bu sayede etnokrasi ile demokrasi arasındaki farka dikkat çekilmektedir. Etnik milliyetçiliğe dair yeni tartışmalar açmaya aday olan bu çalışmanın, sıfatlı demokrasiler tartışmasına katkı sunacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

In the study, Oren Yiftachel’s model of ethnocracy is analyzed. The assumptions of the model are examined, the relationships of the model with the apartheid regime and the internal colonialism are specified and whether the assumptions of the model create the conditions for the emergence of the politicide is identified. The significance of the study is that it is the first academic research on the model of the ethnocracy in the political science literature in Turkey. In the study, literature scanning and content analysis are used. In the study, by putting forth the similarities and differences between the ethnocracy, the apartheid regime and the internal colonialism, it is examined whether the ethnocracy invites the politicide and the course of the relationship between the individual-citizen-state in an ethnocratic regime. Although Yiftachel claims that the typical example of the model is the State of Israel, in the study, a discussion is carried out for and against of this claim and whereby the attention is called to the distinction between the ethnocracy and the democracy. It is thought that the study which is the candidate for openning new discussions on ethnic-nationalism will contribute to the discussion of the democracies with adjectives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :