Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin seçilmiş ortadoğu ülkeleriyle ticaretinin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
588
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, dış ticaretinin önemli bir kısmını Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yapmasına rağmen, son dönemlerde özellikle global ekonomik krizle birlikte diğer bölge ülkelerinin de önem kazandığı görülmektedir. Bu çalışma, Türkiye'nin ortak kültürel ve tarihi bağları olan seçilmiş Ortadoğu ülkeleriyle ticaretinin yapısını analiz etmektedir. Bu amaçla, 1999-2009 arasındaki dış ticaret verileriyle ticaret yoğunluğu, Grubel-Llyod ve Balassa endeksleri hesaplanarak sonuçların yorumları yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda Türkiye'nin bu ülkelerle dış ticaretinin arttığı, bu ticarette endüstriiçi ticaret düzeyinin genel olarak düşük, işlenmiş mallarda nispeten yüksek olduğu ve Türkiye'nin bir iki mal grubu dışında söz konusu ülke grubuna göre rekabet gücünün bulunduğu görülmüştür. Türkiye'nin bu ülkelerle dış ticaretinin artması için, rekabet gücüne sahip olduğu sermaye yoğun malların ihracatına daha fazla ağırlık vermesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

Although Turkey has been trading with the European Union countries to a great extent, especially after the global economic crisis, Turkey trade with the rest of the world has also gained importance. This study examines the structure of trade between Turkey and the selected Middle East countries which have common historical and cultural bond with Turkey. In this context, "intensity of trade index", "Grubel-Llyod index", and "Balassa index" have been computed using foreign trade statistics between 1999 and 2009, and the results have been interpreted. The results show that Turkey trade with those countries has increased, in this commerce network the intra-industry trade level is generally low, on processed goods is relatively high, and Turkey has more competitiveness comparing to those countries except for a few product class. In order to be provided the trade enhancement between Turkey and those countries, Turkey needs to work on more export of capital-intensive commodities that turkey has more competitiveness on these.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :