TÜRKİYEDE MÜZİK EĞİTİMİNİ DESDEKLEYEN KURULUŞLAR

Ülkemizde amaçları ve faaliyet alanları farklılıklar gösterse de genel itibari ile müzik eğitimini destekleyen kuruluş ve dernekler vardır. Müzik eğitimini destekleyen kurumların kuruluş amaçlarının başlılarına göz atacak olursak: Kişilerin meslek seçeneklerini çeşitlendirebilecek veya ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak şekilde titizlikle oluşturulan eğitim programları uygulayarak. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika vermek, bu sertifika ile Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler ve çeşitli kurslarda usta öğretici sıfatıyla ders vermeye ve işyeri açmaya hak kazandırmak ve en iyi eğitimi sunarak, başarılı nesillerin yetiştirmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmamın amacını Türkiyede var olan müzik derneklerini vizyon, misyon ve çalışma alanlarını daha iyi tanımak ve tanıtmak oluşturmaktadır. Araştırmanın problem cümlesini ise Türkiye de faaliyet gösteren müzik dernekleri nelerdir, bu derneklerin işlevi, çalışma politikası, kapsamı, amaç ve görevleri nelerdir? Sorularının yanıtları oluşturmaktadır. Araştırma kaynak, literatür tarama yöntemiyle oluşturulmuştur. Araştırma ülkemizde müzik eğitimi veren tüm kurumlar, amatör ve profesyonel müzik eğitimi almak isteyen tüm bireyler ve alan uzmanlarına kaynak sağlaması bakımından önemlidir.

INSTITUTIONS IN MUSIC EDUCATION IN TURKEY

Although the aims and fields of activity in our country are different, there are organizations and associations that support music education in general. It will give a certificate of Ministry of National Education to the Ministry of Education by applying the carefully designed training programs that will enable people to diversify their career choices or develop themselves in the areas they are interested in. With this certificate, they will be able to teach in public education centers, municipalities and various courses And to contribute to the development of successful generations by giving them the right to open the workplace and providing the best education. The purpose of my work is to better recognize and introduce the music associations that exist in Turkey to the vision, mission and fields of study. What is the problem of the research, what are the music associations operating in Turkey, what are the functions, working policies, scope, aims and tasks of these associations? It creates answers to your questions. The source of the research was formed by literature review method. All the institutions that provide music education in our research country are important for providing resources to all individuals and field specialists who want to study amateur and professional music.