Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de yargı bağımsızlığı sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Yargının bağımsız olması gerektiği düşüncesi tüm dünya ülkelerinde yaygın bir kabul görmektedir. Türkiye’de de anayasal düzlemde ilke olarak yargı bağımsızlığı kabul edilirken, uygulamada yargının bağımsız olduğunu söylemek mümkün değildir. Makalede bu bağlamda öncelikle yargı bağımsızlığının tanımı yapılacak, Osmanlı’dan günümüze Anayasalar ve kanunlar üzerinden yargı bağımsızlığı incelenmeye çalışılacaktır. Makalede yargı bağımsızlığını etkileyen faktörler olarak adli personel sınavları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, basın yargı ilişkisi ve adli personel maaşları belirlenmiştir. Elbette bu faktörlerin sayısını arttırmak mümkündür. Ancak konu hukuk bilimi alanında çalışan bilim insanlarının çalışma alanında görülmekte ve diğer akademisyenlerce üzerinde durulmamaktadır. Ancak adli personel ve çalışma koşulları açısından bakıldığında konu kamu personel yönetiminin odağında durmaktadır ve kamu yönetimi alanında çalışan tüm bilim insanlarının katkılarına açıktır.

Özet İngilizce :

The idea of judicial ındependence is a widely accepted view in the world. In Turkey judical ındependence is accepted at the constitutional level, but ın practice it is not possible to argue that such is the case. In this article, firstly, the concept of judicial independence will be defined, then the judicial ındependence will be examined through the lens of the constitution and the laws adopted ın Turkey begining from Otoman Empire until nowadays. In the article the factors which determine the judicial ındependence are, the exam of judicial personnel, Supreme Council of Judges and Public Prosecutors, the relationship between media and judgement and the salary of judges. It is possible to increase the number of these factors. But these issues are subject of scrutiny by the academics in law related disciplines and not ın the domain of public personnel administration. But the judical independence is important because it is connected with the judicial personnel and their working conditions. So this subject is also open to contributions from academics in public administration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :