Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı : 33 Sayfalar 175 - 187 2017-04-27
2001-2015 DÖNEMINDE UYGULANAN PARA POLITIKALARININ “KIRILGAN BEŞLI” ÜLKELERI ÜZERINDEKI ETKILERI
Ayşe Özge ARTEKIN,Haldun SOYDAL
20 261

Öz 2013’te Morgan Stanley’in yayınlamış olduğu raporda Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan veTürkiye’nin olduğu beş ülke “Kırılgan Beşli” ülkeleri olarak adlandırılmıştır. Bu gruplandırmanın esas nedenleri ise ülkelerinenflasyon oranları, büyüme oranları ve cari açıkları sebebiyle para birimlerinin 2013 yılında ABD Doları karşısında aşırıdeğer kaybetmeleridir. Bu nedenler finansal kırılganlığın ölçülmesi ve makroekonomik istikrarın sağlanması açısından bütünülkeler için oldukça önemlidir. Çalış mada iç ve dış şoklara karşı kırılgan ülkeler çeşitli ekonomik göstergelerle incelenmiş veTürkiye ekonomisinin de dâhil olduğu “Kırılgan Beşli” gruplamasında Türkiye’nin ekonomik yapısı, ekonomik göstergelerinyardımı ile analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler

Kırılgan Başlık
BUSSIERE, M. and Fratzscher, M.(2006). Towards a New Early Warning System of Financial Crisis, Journal of International Money and Finance, Vol:25, p.953973.
Birincil Dil
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Ayşe Özge ARTEKIN
Haldun SOYDAL