Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal denetim süreci, modelleri ve raporlama yaklaşımları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

In today’s business world, firms’ financial reports alone are not enough for stakeholders in terms of evaluation mean. Meanwhile, firms’ efforts and successes in discharcing their obligations in response to the stakeholders are crucial. Social audit is a procceess of gathering, analyzing, evaluating and reporting the data that are related to the firms’ effectiveness on their social, environmental and economic goals achievement. It includes some principles that constitute the framework of quality seeking attempt. The outcomes that traditional audit bring about represent just some part of the firm performance. The other coplementary part of the firm performance is social audit results. This paper aims to introduce the social audit practices with social audit models and reporting approaches.

Özet İngilizce :

Çağımız is dünyasında isletmelerin finansal tabloları çıkar sahipleri için yeterli bir degerlendirme aracı olmayıp, isletmelerin içsel ve dıssal çıkar sahiplerine karsı olan yükümlülüklerini yerine getirmedeki gayret ve basarısı da önem arz etmektedir. Sosyal denetim; isletmelerin sosyal, çevresel ve ekonomik amaçlarına ulasmadaki etkinligine iliskin verilerin toplaması, analiz edilmesi ve degerlendirerek performansın raporlanması süreci olup barındırdıgı ilkeler bakımından kalite arayısına yönelik bir girisimin çatısını olusturmaktadır. Geleneksel denetimin ortaya koydugu sonuçlar isletme performansının ancak bir kısmını ifade etmektedir. Performansın geri kalan tamamlayıcı unsuru ise sosyal denetim sonuçlarıdır. Bu çalısma sosyal denetim uygulamalarını; sosyal denetim modelleri ve raporlama yaklasımları ile ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :