TÜRKİYE'DE YAŞLI NÜFUS VE HUZUREVLERİ

Gelişmiş ülkelerin gündemlerinde öncelikli konuma sahip olan yaşlı nüfus ve bu nüfusun meseleleri günümüzde gelişmekte olan ülkelerin de kayıtsız kalamayacakları bir noktaya gelmiştir. Yaşlı nüfusun artması ve bu artışın meydana çıkaracağı sorunlarla mücadele etmede ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin de hazırlıksız yakalandıkları görülmektedir. Türkiyede yaşlı nüfus geçmiş dönemlere göre önemli bir oranda artış göstermektedir. Ülkemizde %8 dolaylarında olan yaşlı nüfusun 2020de %10nun üzerine, 2050de %20nin üzerine ve 2075 yılında ise yaklaşık %28in üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 60 yıl sonra ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri 65 yaş ve üzeri kabul edilen yaşlı kesimi oluşturacaktır. Bu noktada özellikle huzurevlerinin ön plana çıkacağı oldukça aşikârdır. Bu çalışmada Türkiyedeki yaşlı nüfusun zaman içerisindeki görünümü, yaşlılığın toplumdaki yeri, huzurevlerinin ülkedeki konumu ve son olarak yaşlıların genel esenliği için huzurevlerinde üzerinde durulması gereken birtakım uygulamalar irdelenecektir.

Agedness and Nursing Homes in Turkey

The elderly population and the issues of these segments which are on the agenda of the developed countries have come to a point where the developing countries cannot remain indifferent. Because of increasing elderly population and problems unveiled as a result of this situation, developing countries as our country are seen unprepared to cope with it. Elderly population increases significantly compared to the past in Turkey. The elderly population of our country is around 8%, in 2050 will be over 20% and in 2075 is estimated to rise about 28%. 60 years later, about one-third of the population of Turkey will constitute aged 65 and over. At this point, it is quite obvious that particularly nursing homes come to the fore. In this study, mobility over time of the elderly population in Turkey, the importance of elderly in the society, the position of nursing homes in the country, and finally some applications need to be addressed for the well-being of the elderly in nursing homes will be investigated.