Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmeleri işgörenlerinin davranışsal ve psikolojik güçlendirme algılamalarındaki farklılıklar

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciligi ve Otelcilik Yüksekokulu 1, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi2
Görüntülenme :
561
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetim alanında gelistirilen yeni strateji, yöntem ve teknikleri dikkate almayan isletmeler, degisimin hızlı bir sekilde yasandıgı is dünyasında, varlıklarını sürdürmelerinin de ötesinde, piyasadan yok olma tehlikesiyle karsı karsıyadırlar. Diger taraftan, hizmet sektöründe faaliyette bulunan isletmeler açısından bu durum daha da önem kazanmaktadır. Çünkü islerinin büyük bir bölümünün insan emegine dayandıgı hizmet isletmeleri, esasında çalısanı ve nihayetinde insanı temel alarak gelistirilen yönetim yaklasımlarından, fazlasıyla yararlanmak durumundadırlar. Ortaya çıkan herhangi bir sorunun çözümü için yöneticiyi beklemek, müsterinin tahammül sınırını zorlayan etkenlerdendir. Bu dogrultuda, isgörenleri, islerinin gerçek sahibi oldukları ve çıkan sorunları da, kendilerinin çözebilecekleri anlayısına ve yetkinligine sahip kılmak, yine isletmelerin izledikleri yönetim anlayıslarıyla ilgili bir durumdur. Esasında bu durum, isgörenleri güçlendirmeye dayanmaktadır. Bu kapsamda, bir hizmet isletme türü olan otel isletmelerinin, isgörenlerine yönelik uyguladıkları güçlendirme faaliyetlerinin, isgören algılamaları çerçevesindeki farklılıkların ortaya konulmasının amaçlandıgı bu çalısmada, Türkiye'deki bes yıldızlı sehir ve sayfiye otel isletmelerinde çalısan 1854 isgören üzerinde, anket yöntemiyle veri toplamıs ve arastırmanın amacına uygun istatistikî teknikler kullanılarak analiz edilmistir. Arastırmada, güçlendirme, davranıssal ve psikolojik güçlendirme olarak iki boyutta degerlendirilmistir. Arastırma sonucunda, otel isletmelerindeki isgören güçlendirme kapsamındaki uygulamaların, yeterli düzeyde olmadıgı ortaya çıkmıstır. Ayrıca, isgörenlerin davranıssal ve psikolojik güçlendirmeye iliskin algılamalarında hem genel itibari ile hem de çalıstıkları otel isletmelerinin konumlarına göre (sehir/sayfiye) farklılıklar belirlenmistir.

Özet İngilizce :

The business that does not take account of new strategies, methods or techniques in the field of management will no longer exist in the market place. On the other hand this case comes in to prominence in service business excessively. Because labor intensive service business strongly takes the advantage of management approach which focuses on human being. The customers are intolerant of waiting a manager for solving a problem. On this direction it is the management approachs' duty to sell the employee on the work and see his self as the depends on employee empowerment. For this scope, hotel establishments as service business, their empowerment facilities intended for their employee and perceptions of the employee have been studied in this study. In this context, the study, which aimed to put forward the hotels' empowerment activities practiced regarding to the employees from perspective of the differences within the frame of employee perceptions. Questionnaire survey was conducted for 1854 employees who have worked at 5 star hotels in city and resort hotels of Turkey. Then, the data was analyzed with statistical techniques. In this survey, empowerment was discussed into two main dimensions; behavioral and psychological empowerment. In the result of the survey, the empowerment applications was found to be inadequate. In addition, in the employees' perceptions in relation with the behavioral and psychological empowerment, differences were determined that both as of general and as to the position (city/resort) of the hotel establishment they work.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :