Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işletmelerde sosyal sorumluluk anlayışı ve kurumsal imaj ilişkisi: banka müşterilerine yönelik bir araştırma*

Yazar kurumları :
Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı; Balıkesir'deki banka müsterilerinin kendi bankaları ile ilgili kurumsal imaj algıları ile sosyal sorumluluk anlayısı arasındaki iliskiyi ortaya koymaktır. Ayrıca, müsterilerin degerlendirmelerinin, demografik özelliklere ve müsterisi oldugu bankalara göre farklılıklar gösterip göstermedigi tespit edilmeye çalısılmıstır. Bununla birlikte müsterilerin konu ile ilgili beklentileri ve bankalarının mevcut durum degerlendirmeleri arasındaki farklılıklar da belirlenmeye çalısılmıstır. Veri toplama aracı olarak, anket tekniginden faydalanılmıs ve analizlerde 537 adet katılımcının yanıtları dikkate alınmıstır. Sonuç olarak, müsterilerin algıladıgı kurumsal imajın, sosyal sorumluluk anlayısının boyutları olan ekonomik, yasal, ahlâki ve sagduyulu sorumlulukları ile göz ardı edilmeyecek düzeyde bir iliskisinin mevcut oldugu tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to set forth institutional image perception of bank clients on their own banks with social responsibility concept. Furthermore, it was tried to establish whether evaluation of clients differ according to demographic characteristics and different banks they work with. However, expectations of clients related to the subject and differences between evaluation of current situation of their banks are tried to determined. Questionnaire techniqe is utilised as data gathering tool and answers of 537 participants take place in whole analyses. As a result, it is established that, there is a non- omitted relation between percepted institutional image and economic, legal, ethic, discretion dimensions of social responsibility concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :