Cilt: 16 Sayı : 31
TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI İSTİHDAMIN BİR TETİKLEYİCİSİ OLARAK VERGİ TAKOZU SORUNU ve MALİYETİ
A TRIGGER UNREGISTERED EMPLOYMENT AS TAX WEDGE ISSUE AND COST IN TURKEY
Selçuk BUYRUKOĞLU,Hüseyin KUTBAY

1.4K 129

Birçok dünya ülkesi gibi Türkiye’nin de önde gelen sorunlarından birisi olan kayıtdışı istihdam mikro anlamda işveren ve çalışanlar makro anlamda ise devlet adına ciddi bir politika aracı haline gelmiştir. İşverenlerin ödemek zorunda kaldıkları vergi takozu unsurları ile devletin çalışanlar üzerinden elde etme hakkı olan kamu gelirleri kayıtdışı istihdamı tetikleyerek kayıtdışı istihdamın maliyetini de artırır hale gelmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’de esas işleri nedeniyle hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar dikkate alınarak kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı istihdamın maliyeti tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda kayıtdışı istihdamın maliyetinin artışında; kayıtdışı istihdam rakamları kadar vergi takozu rakamlarındaki artışın da önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Unregistered unemployment, a significant problem in Turkey just as it is in most countries in the world, has become a serious political means in the micro sense for the employer and in the macro sense for the government. The tax wedge factors that the employers have to pay, together with the public revenues that the government has the right to claim both trigger unemployment and raise the cost of unregistered unemployment. In this study what is aimed is to guess the cost of unregistered unemployment after taking into account the workers who are not registered to any social security service because of their primary occupation, in Turkey. At the end of the study the conclusion reached was that the reason behind the increase in the cost of unregistered unemployment was not only the unregistered unemployment figures but also the rise in the tax wedge figures
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Selçuk BUYRUKOĞLU,Hüseyin KUTBAY
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.