Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel taşınmaz değer haritaları ve uygulama alanları üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Salihli MYO1
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en fazla kullanıldığı alanların başında kentlerde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik uygulamalar gelmektedir. Özellikle yerel yönetimler tarafından geliştirilen Adres Bilgi Sistemi, Ulaşım Bilgi Sistemi, Altyapı Bilgi Sistemi gibi projeler kent yönetimi açısından alternatif çözüm önerileri sunmaktadır. Bu çalışmada, kentlerimizde etkin bir arsa ve konut politikası oluşturmaya yönelik olarak coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak üretilmiş olan kentsel taşınmaz değer haritalarının ve onun çıktılarının hangi uygulamaları kapsadığı ve kullanıcılar açısından neler ifade ettiği üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Nowadays, applications for resolution of urban problems are in the lead of fields, where Geographic Information Systems are the most used. Particularly the projects like Address Information Systems, Transportation Information Systems, Infrastructure Information System, realized by local governments, present alternative solution offers in respect of city government. In order to form an effective building land and housing policy in our city, in this study, we emphasized which application are included in urban real estate value maps produced via geographic information systems and their output and what these means in respect of users.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :