Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sigara ve alkol üzerindeki dolaylı vergilerin sağlık harcamaları üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’nin AB süreci ve müktesebatına uyumu çerçevesinde, sigara ve alkol üzerinden alınan vergiler, 2000’li yıllardan itibaren sigara ve alkol kullanımına sınırlama getirici bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Ancak sigara ve alkol üzerine konulan ve doğrudan satış fiyatına eklenen vergilerin ne ölçüde bir talep kısıcı etki yarattığını tam olarak belirlemek oldukça zordur. Yine de bu konuda yapılacak olan araştırmalar ve Sağlık Bakanlığı verileri istatistiki analizlerle desteklenerek bir tahmin yapma olanağı verebilir. Sigara ve alkol kullanımının yol açtığı sağlık sorunları ve buna yönelik kamu harcamaları, özellikle sosyal güvenlik kurumlarına önemli bir yük getirmektedir. Bu anlamda söz konusu sağlık sorunlarını gidermeye yönelik harcamaların önemli bir alternatif maliyeti de bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak araştırmanın temel amacı, sigara ve alkol üzerindeki dolaylı vergilerin tüketim üzerindeki ve dolayısıyla sağlık harcamaları üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu amaçla, sigara tüketiminin sağlık harcamaları üzerindeki etkisini belirleyebilmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca, 2003 yılındaki “Sağlık Reformu”nun ve 2004 yılındaki “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”nin sağlık harcamaları üzerindeki etkisi analiz kapsamına dahil edilmiştir.

Özet İngilizce :

Turkey's EU accession process and conformity to the acquis framework, get the tax on cigarettes and alcohol, restricts the using of cigarette and alcohol has started to gain a qualification since 2000s.However, the taxes on cigarettes and alcohol and adding direct selling prices to the taxes to what extent demand down effect has created a full set quite is difficult. Nevertheless, in this issue will be the research and the Health Ministry data, with statistical analysis supported can provide an estimated possibility. Health problems which cause smoking and alcohol and public expenditures which aimed at these problems place a substantial burden especially for Social Security Institution. In this sense, the expenditures which aimed to solve these health problems also brings a significant alternative cost. Considering from this point, the main purpose of this research is trying to find the relationship between indirect taxes of cigarette and alchohol comsumption in connection with medical costs. For this purpose, a regression analyse is used to indicate the relationship between cigarette consumption and medical costs. Also ,ın 2003,”Health Reform’s and in 2004 the Framework Convention on Tobacco Control, the impact of health expenditures ara included in analysis.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :