Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşen dünyada çevre ve mülkiyet ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda artan çevre sorunları tüm dünyayı etkileyen bir oluşumdur. Çevre kirliliğinin giderek artması devlet kontrolünün söz konusu alanlarda genişlemesi yönünde bir baskı oluşturmaktadır. Bireyler, mevcut kaynakları sahip oldukları mülkiyet hakları ile en etkin biçimde kullandıklarından yeni düzenlemelerin kimi zaman bu yapıya zarar verdiği gözükmektedir. Küreselleşen dünyada özellikle nüfus artışı sonucunda okyanuslar, nehirler, su kaynakları ve atmosfer gibi ortak kullanım alanlarının kalitesinde ve miktarında yaşanan olumsuz gelişmeler bunların paylaşımı ile ilgili yeni çözüm arayışlarını beraberinde getirmiştir. Çevrenin kullanımında karşı karşıya oldukları şartları bilmelerine rağmen dünyanın bir tür ortak kullanım alanı olması tüketim hızını arttıran bir etkendir. Tüketimin artması ile kıtlıklar yeniden tanımlanmakta ve kullanım şartları biçim değiştirmektedir. Bu nedenle mülkiyet hakları ve çevre ilişkisi önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Özet İngilizce :

Recently environmental pollution started to have a strong impact on world economy. Especially, commonly used sources such as lakes, oceans, rivers and atmosphere are negatively affected by the population growth. And this in return necessitated the search for a solution in sharing common resources. Broadening the scope of government intervention can be seen as a first response to address the pollution problem. However, in economic theory, economic actors are considered to be the most efficient users of their property so one has to keep mind that the various interventions by the government may seriously harm the current structure. Despite the well known problems caused by common pool resources, inadequate measures are taken so far. An authority responsible for monitoring will be needed when people share a common source, otherwise free riding will emerge. Because of the myopic behavior of the users, there will be an overuse and degradation in natural resource. Eventually scarcities will be formed and individuals need to find new definitions and terms of use. Therefore, the relationship between property rights and the environment is an important issue.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :