Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyon ve para ikamesi ilişkisi: türkiye ekonomisi için ekonometrik bir analiz (1994:01-2009:12)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

Enflasyon ekonomideki bireylerin satınalma güçlerinin azalmasına neden olmaktadır. Enflasyonun söz konusu bu etkisi nedeniyle bireyler satınalma güçlerinin azalmaması için ulusal para cinsinden nakit varlıklarının miktarını azaltmaktadırlar. Dolayısıyla, enflasyonist dönemlerde bireyler varlıklarını gayrimenkul, altın ve döviz gibi yatırm araçlarında değerlendirmektedirler. Özellikle, uzun yıllardır yüksek enflasyonun gözlendiği Türkiye’de bu sürecin yaşandığı gözlenmektedir. Bu bağlamda, hazırlanan ve ekonometrik yöntem olarak Vektör Otoregresif Modelin (VAR) kullanıldığı bu çalışmada ise nedensellik testi sonuçlarına göre enflasyonun dolarizasyonun (para ikamesinin) nedeni olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç aynı zamanda varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizi sonuçları ile de desteklenmiştir.

Özet İngilizce :

Inflation brings about decreasing of the private individual’s purchasing power in the economy. In this reason private individuals decrease their national cash assets. So that private inviduals turn their cash assets to real asset, gold and currency etc. in inflation periods. Especially, this process is observed in Turkey which lives high inflation over many years.In this context, this study was prepared and we found that there was a one way causality relationship inflation to dollarization (currency substitution) with using Vector Autoregression Model. This result also was supported variance decomposition and impulse-response results.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :