Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik performans ve bürokrasi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi1
Görüntülenme :
447
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, bürokrasi ve ekonomik performans arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ampirik (deneysel) bir yaklaşım sunmaktadır. Üç aylık veriler ve Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) eş-bütünleşme analizi kullanılarak 1987Q1-2007Q3 dönemi için Türkiye'de GSYİH ve bürokrasi arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Sonuçlar, bürokrasi ve GSYİH arasında herhangi bir uzun-dönem denge ilişkisi göstermemiştir. Kısa-dönem ilişkilerin incelenmesi için bir Hata Düzeltme Modeli (HDM) oluşturulmuştur. Hata düzeltme modeline dayanarak bürokrasi ve GSYİH arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study presented an empirical (experimental) approach in order to assess the relationship between bureaucracy and economic performance. The causal relationship between GDP and the bureaucracy in Turkey is investigated for the period 1987-2007, by using quarterly data and Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) co-integration analysis. The results has not indicated any long-term equilibrium relationship between the bureaucracy and GDP. An Error Correction Model (ECM), has been established, for examining the short-term relationship. Based on Error Correction Model, no causal relationship between the bureaucracy and the GDP has been found.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :