Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomi Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış ticaretin serbestleşmesi ve ekonomik büyüme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, İstanbul Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
609
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik özgürlük, bireylerin serbestçe ekonomik faaliyette bulunma ve bu faaliyetler sonucunda elde ettikleri değerleri dışarıdan herhangi bir zorlama olmaksızın serbestçe kullanabilmelerini ve sahiplenmelerini ifade etmektedir. Bu çalışmada, öncelikle ekonomik özgürlük kavramı dış ticaretin serbestleşmesi boyutuyla tarihsel süreç içerisinde 1970 – 2006 yılları arasındaki dönem için incelenmiş, ardından dış ticaretin serbestleşmesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, toplam ithalat ve toplam ihracatın GSYİH içerisindeki payları ve ithalat vergisinin toplam ithalata oranı gibi değişkenlerden oluşan bir dış ticaret endeksi oluşturulmuş, serbestleşmenin büyüme üzerinde etkileri ise Genişletilmiş Solow Büyüme Modeli üzerinde test edilmiştir. Görsel testlerin ardından, ARDL Sınır Testi ile ekonometrik analizler gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Economic freedom means that people freely act in the economy and use the gains from these activities without any intervention and get the ownership by themselves. In this study, firstly economic fredom is analyzed for the period 1970 – 2006 from the viewpoint of trade liberalization. Then, the effects of trade liberalization on economic growth are explored. Through this aim, an index for trade liberaliation is prepared in general economic freedom index. The indicators of this index are the shares of import and export in GDP, import tax rate in total imports. The effects of liberalization on economic growth are tested with Augmented Solow Growth Model and econometric tests such as ARDL Bound Test and Johansen cointegration after descriptive analyzes.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :