Yıl 2019, Cilt: 2 Sayfalar 23 - 36 2019-03-16
TÜKETİCİLERİN MARKA MEMNUNİYETİ İLE OLUMSUZ AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE ONLİNE ŞİKÂYET DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Bulut DÜLEK
14 261

Öz Tüketicilerin markayla ilgili yaşadıkları olumlu ya da olumsuz deneyimleri çevreleri ile paylaşma eğilimleri her zaman olmuştur. Çoğunlukla marka ile ilgili yaşanılan memnuniyetsizlik durumları daha çok paylaşılmaktadır. Tüketiciler yaşadıkları olumsuz deneyimlerde markayı satın almayı bırakıp başka markalara yöneldikleri gibi bazen de duydukları rahatsızlıkları aile, arkadaş çevresi, şikayet kutuları ve sosyal medya gibi farklı kanallar aracılığıyla dile getirmektedirler. Bu bağlamda olumsuz ağızdan ağıza iletişim ve online şikâyet davranışları tüketiciler tarafından sık sık tercih edilen yaklaşımlardandır. Bu araştırmada GSM operatörü kullanıcısı tüketicilerin marka memnuniyet düzeyleri ile olumsuz ağızdan ağıza iletişim ve online şikayet davranışları arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan ölçekler GSM operatörü kullanıcısı 602 tüketiciye uygulanmıştır.  Yapılan analizler sonucunda GSM operatörü kullanıcısı tüketicilerin marka memnuniyetleri ile olumsuz ağıza iletişim ve online şikayet davranışları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca olumsuz ağızdan ağıza iletişim ile online şikayet davranışı arasında ise yapılan analizler sonucu pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler

Marka Memnuniyeti, Olumsuz Ağızdan Ağıza İletişim, Online Şikayet
Balaji, M., Khong, K., ve Chong, A. (2016). Determinants of Negative Word-Of-Mouth Communication Using Social Networking Sites. Information & Management,, 528-540.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 16 Mart 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7241-8559Yazar: Bulut DÜLEK (Sorumlu Yazar)Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Mart 2019


Makalenin Yazarları
Bulut DÜLEK