Yıl 2019, Yıl: 2019, Sayı : 1 Sayfalar 28 - 43 2019-04-01
YAŞLI İHMALİ VE İSTİSMARI
Selime TURHAN,Fatma GÜNCAN,Murat ERCAN,Gamze ERKOYUNCU
9 261

Öz İstismar ve ihmal dezavantajlı nüfus gruplarından birini teşkil eden yaşlıların yaşamını olumsuz etkilemektedir. Sosyal refah ve yaşam kalitesinin artmasıyla birlikte dünyada ortalama yaşam süresi de arttı. Bununla birlikte her yıl gittikçe büyüyen yaşlı nüfus kimi zaman kurumda kimi zaman ailede kimi zaman ise toplumda istismar ve ihmale maruz kalabiliyor.Bu çalışmanın amacı, yaşlıların istismar ve ihmale maruz kalma nedenlerini ve konuya ilişkin farkındalık düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada, İstanbul ilinde farklı ilçelerde yaşayan 110 yaşlı ile anket formu kullanılarak görüş ve düşünceleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yaşlı bireyler en çok psikolojik istismara (%41,8) maruz kalmaktadır. Bu istismar türünü sırasıyla fiziksel (%24,5), ekonomik (%20) ve cinsel istismar (%5,5) takip etmektedir. İhmale maruz kaldığını belirten yaşlı bireyler %19,1 oranındadır. Çıkan sonuçlara göre istismarı uygulan kişiler daha çok kişinin ailesi ve yakın çevresidir. Yaşlı istismar ve ihmaline ilişkin görüş ve düşünceleri sorulduğunda büyük bir bölümünün fikir sahibi oldukları görülmekle beraber iki kavramı birbirine karıştıranların oranı da yüksektir. Ülkemizdeki yasal mevzuatın kendilerini istismar ve ihmale yeterince korumadığını düşünenlerin oranı yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler

Yaşlılık, Yaşlı İhmali, Yaşlı İstismar
Akdemir, N. (2008). Yaşlı İstismarı ve İhmali . Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 68-75.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-6904-2186Yazar: Selime TURHAN (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey Yazar: Fatma GÜNCAN Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Yazar: Murat ERCAN Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Yazar: Gamze ERKOYUNCU Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Selime TURHAN
Fatma GÜNCAN
Murat ERCAN
Gamze ERKOYUNCU