Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Williamson’un rasyonel yönetsel davranış modelinin yönetsel yolsuzluk şeklinde yorumlanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Rasyonel yönetsel davranış modeli olarak bilinen Williamson modeli yöneticilerin faydalarını maksimize etme tezi üzerine oturtulmuştur. Son yıl-larda kamusal mal ve hizmet sunan kurumlarda önemli ölçüde yolsuzlukla-rın olduğu ortaya çıkmıştır. Özel kesim firmalarında çalışan yöneticiler belli oranda üretimlerinin karşılığı olmayan ekstra ödemeler alırken, kamu kesi-minde çalışan yöneticiler için böyle bir imkan söz konusu değildir. Özel ke-simdekine benzer fakat yasal olmayan bir yöntemle (rüşvet veya fazla mesai) kamu mal ve hizmeti sunan kurumlardaki yöneticilerin ekstra ödemeler şek-linde rant sağladıkları ve bu sağlanan rantın yönetici fayda fonksiyonu ve üretim üzerindeki sonuçları tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Williamson model known as rational managerial behavior model has been based on ‘maximizing the utilities of the managers’ thesis. Here, in the recent years, it was found that there are considerable numbers of corruption in the corporations supplying public goods or services. While the managers employed in private sector firms are getting paid some extra that are not the recompenses for their production in a specific rate, it is impossible to say that such utility also valid for the managers employed in public sector. What has been discussed in this article is that the managers employed in the corporations supplying public services and goods have been getting interest in a way that similar to public sector but not a legal way (bribe or overtime), and also the consequences of this interest on manager utility function and production have been discussed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :