Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Violence and religion from the psycho-socıal perspective

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
556
DOI :
Özet Türkçe :

The violence which is the negative side of aggressiveness which is accepted as one of the basic motives have highly entered in increasing period. That today and throughout the history most of aggression and violence has been associated with religious beliefs. In this essay, psycho-social roots of violence and aggressiveness have been analyzed and the relation of these tendencies with religion (particularly Islamic religion) have been investigated. According to findings of research, on one hand aggressiveness had been seen positive correlated with some demographic variables, on the other hand, with independent variables such as frequency of watching television, addiction to alcohol and leisure time activities. In addition to this, the perception of religion is very important in relation violence and religion, and religion can prevent violence with chastening the factors that producing violence.

Özet İngilizce :

Temel güdülerden biri olarak kabul edilen saldırganlık eğiliminin şiddet olarak ortaya çıkan negatif yönü, son dönemlerde oldukça artma eğilimine girmiştir. Tarih boyunca olduğu kadar günümüzde de saldırganlık ve şiddet olaylarının önemli bir kısmı, dini inançlarla ilişkilendirilmektedir. Makalede, saldırganlık ve şiddet eğilimlerinin psiko-sosyal kökenleri irdelenerek bu eğilimlerin din (özellikle İslam dini) ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre saldırganlık eğilimlerinin bazı demografik değişkenler yanında; televizyon izlime sıklığı, alkol kullanma alışkanlığı, boş zaman etkinlikleri gibi faktörlerle pozitif korelasyon içinde olmasının yanında, şiddet-din ilişkisinde din algısının önemli olduğu, dinlerin şiddet üreten faktörleri ıslah ederek şiddeti önleyici bir fonksiyon üretebileceği görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :