Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Usul-u fıkıh’ta ‘anlama’ ve ‘nakil/nisbet’ problemleri -dört örnek üzerinden bir tahlil denemesi-

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, “el-ibre bi umûmi’l-lafz la bi husûsi’s-sebeb” kaidesinin incelendiği usul kaynaklarının ilgili bölümlerini dikkate alarak sözkonusu alandan seçilen iki klasik, iki modern örnek çerçevesinde ‘anlama’ ve ‘nakil/nisbet’ hatalarını ve ulaştırdığı sonuçları irdeleyecek; herhangi bir konuda ulemadan yapılan nakillerin sahih bir şekilde yapılmasındaki ve yapılan iktibasların doğru anlamlandırılmasındaki hassasiyet ve titizliğin, ilgili konunun otantik bir zeminde gelişmesine ve konuların fasit dairede kalmamasına vesile olacağına vurgu yapacaktır.

Özet İngilizce :

This article will deals with errors of ‘understanding’ and ‘using quotations and references’ and their conclusions on four examples -two of them are classical and the others are modern- which were selected from subjects connected with the principle of “al-ibra bi umûm al-lafz la bi khusûs al-sabab” in Islamic Legal Theory. Besides, this article will emphasize the fact that fastidiousness and sensitiveness in making accurate quotations from ulema, and understanding them rightly in any subject will pave the way for authentic development and thus, it will not remain in vicious circles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :