Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversitelerin ingilizce hazırlık sınıfı öğretim programlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi1
Görüntülenme :
636
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, üniversitelerin hazırlık sınıflarında iyi bir yabancı dil öğretimi verebilmek için gerekli olan yabancı dil programı geliştirmeye artan ihtiyaç nedeniyle hazırlanmıştır. Gazi Üniversitesi 2005-2006 öğretim yılı ingilizce hazırlık sınıflarında öğren.cilerin kayıtlı oldukları programların ön gördüğü yabancı dilde akademik amaçlı dil bilgi ve becerilerini kazanmada ve bu nedenle de istenen düzeye ulaşmada sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir. Yine buna bağlı olarak, İngilizce hazırlık sınıfı öğretim elemanlarının da yabancı dil öğretmede sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, diğer üniversitelerin hazırlık birimleri ile bir karşılaştırma yapılması ve böylece farklılıklar ve benzerlikler ortaya çıkarılması, eksikliklerin farkına varılarak yeni bir ders programı önerisinde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma örneklemi olarak, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi hazırlık birimleri seçilmiştir. Ölçme aracı olarak, likert tipi anket kullanılmıştır. Anket, hem öğrenciler hem de öğretim elemanları için hazırlanmıştır ve öğretim elemanları için 49 soru, öğrenciler için ise 33 soru ile yoklanacak şekilde yapılandırılmıştır. Anket, araştırma için seçilen üç üniversitede 23_25’er kişilik 8 sınıfa ve 16 öğretim elemanına uygulanmıştır. Karşılaştırma sonucunda, her üç üniversitenin de hazırlık birimlerinde uygulanan, Genel İngilizce derslerinde, benzerlikler ve farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. Benzerlikleri; her üç üniversitenin hazırlık birimlerinde de kullanılan ders malzemelerinin, iletişimsel ve etkinliğe dayalı olmalarıdır. Her hazırlık biriminde de program geliştirme faaliyeti gösteren bir ofis bulunmamaktadır. Her üç hazırlık biriminin de, öğrencileri hedefledikleri sonuca ulaştıramadıkları saptanmıştır. Farklılıkları ise; Erciyes Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda, Genel İngilizce dersinden ayrı olarak, haftada 4 saat “okuma dersi” verilmesi ve ana dili hedef dil olan bir öğretim elemanın bulunmasıdır. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında ders veren okutmanların çoğunun, ders programlarının çeşitli bölümlerinde görev almalarıdır. Sonuç olarak, elde edilen bu bulgulardan yola çıkılarak araştırmacı tarafından üniversitelerin hazırlık sınıflarına yönelik, “Örnek Bir Ders Programı” önerisinde bulunulmuştur

Özet İngilizce :

This study has been carried out to present a better foreign language teaching for Preparatory Classes of Turkish State Universities; however, in order to attempt to give such a better education, we need a curriculum development in this area. It is considered that the students have some problems like reaching the expected foreign language learning level academically at their registered preparatory language learning programs and the teachers have also some deficiencies in better language teaching methods. Hence, it is aimed that the Prep Classes of Gazi University should be compared with the other similar prep classes. Therefore, it is aimed to bring to light the similarities and differences among the programmes. Thus, by realizing the negation among them it is suggested a new syllabus for the prep classes of Universities in Turkey. The Preparatory Classes of Gazi Üniversity, Erciyes University and Osman Gazi University are chosen as sampling frame and likert scale is used for the study. Two questionnaires with 33 items for students and some 49 items for teachers are prepared. The questionnaire for students is applied to at least 8 classes which include 23-25 students and 16 or 33teachers for each prep classes of universities. This study is based on the researcher’s doctorate dissertation. As a result of the comparisons, in each three universities’prep departments it has been seen that there are similarities and differences in general English courses. The similarities; the materials used in each prep department are communicative and activity based. Nevertheless, there are no curriculum development offices in these departments. Unfortunately, it is concluded that students cannot be reached their aims because of the deficiencies of the programs. The differences; there are extra reading activity courses (four hours) in Erciyes University and there is a native speaker, as a lecturer. The lecturers take part in various branches of the teaching programs there. In conclusion, a sample syllabus is suggested for the preparatory classes of universities by the researcher.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :