Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin genetik mühendisliği ve transgenik besinlere yönelik bilgi ve görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin genetik mühendisliği uygulamaları hakkındaki bilgi ve görüşleri tespit edilmiş, gen değişimli besinlere karşı tutumları incelenmiştir. Araştırmaya Atatürk Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi’ne bağlı fakültelerde öğrenim gören 1374 öğrenci katılmıştır. Elde edilen verilere SPSS istatistik programı uygulanarak frekans ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. Katılımcıların %84.6’sı bu tür gıdaların sıkı bir şekilde denetlenmesini, %85.7’si ise bu tür ürünlerin etiketlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Verilen cevaplara genel olarak bakıldığında çoğu öğrencinin gen değişimli gıdalara karşı olumsuz tutuma sahip olduğu söylenebilir. Ancak Genetik Mühendislik uygulamalarını tıbbi (%71.4) ve zirai (55.4) açıdan faydalı buldukları da verilen cevaplardan anlaşılmaktadır. Anketin güvenirliği Cronbach alpha; 0,66 olarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, informations and opinions of students teaching Atatürk University about Genetic Engineering Applied and transgenic foods were determined. 1374 students form Atatürk University and Bayburt University take part in the research. Collected data were evaluated by using SPSS to reckon frequencies and percentages. 84.6% of the students want to be controlled censorship. 85.7% of them desire to be labelled such foods. From given replies, majority of the students’ attitudes have opposed to transgenic food. But, Genetic Engineering Applies of Medical (71.4%) and Agricultural (55.4%) were found usefully. Reliability of the questionnaire, Cronbach-alpha value was calculated as 0,66.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :