Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sosyal yapı ve islam

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'de toplumsal yapı ile İslam arasındaki etkileşim incelenmiştir. Türkiye sosyal yapısında cinsiyet, yaş, sosyal çevre, eğitim, meslek ve sosyo-ekonomik tabakalaşma gibi demografik özelliklere göre İslam'ın inanç, ibadet, toplumsal etki boyutlarına yönelik tutum ve davranışlardaki değişim ve farklılaşmalar analiz edilmiştir. Çalışma, Türkiye toplumsal yapısında İslam'ın inanç, ibadet ve toplumsal etki boyutuna yönelik dindarlık düzeyi niçin farklılaşmaktadır? temel problemini analiz etmektedir. Böylece çalışmada Türkiye'de alan çalışmalarının demografik değişkenlere göre dinin inanç, ibadet ve toplumsal etki boyutlarına yönelik tutumlarla ilgili bulguları yoluyla toplumsal yapı din ilişkileri üzerine genellemelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta Türkiye'de demografik değişkenlere göre İslam'ın, bireysel ve toplumsal hayattaki rolünün ve etkisinin farklılaştığı gösterilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study the interaction between the social structure and the religion in Turkey is examined. According to the demographic features such as gender, age, social environment, education, profession and socio-economic stratification in Turkey, the change and differentiation in attitudes and behaviors intended for Islam's belief, prayer and social influence dimensions are analyzed. The study analyzes the fundamental question of why the level of piety intended for Islam's belief, prayer and social influence dimensions in Turkey's social structure acquires a different character. In this way, the study reaches at some generalizations with regard to the relationship between social structure and religion by an appeal to the findings of field studies taking the demographic variables into consideration with regard to the attitudes intended for Islam's belief, prayer and social influence dimensions. As a result, it is shown, according to the demographic variables in Turkey, that the effect and the role of Islam in individual and social life undergo a change.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :