Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de reel döviz kuru değişmelerinin ihracat ve ithalata etkisi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Reel döviz kuru; bir ülkenin diğer ülke veya ülke gruplarıyla bağlantılı mal ve hizmet fiyatlarının geniş bir ölçüsü olup, böylece açık ekonomilerdeki makro ekonomik koşulların analiz edilmesinde önemli bir husus olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’deki reel döviz kuru ile ihracat ve ithalat arasındaki ilişki zaman serisi ve koentegrasyon analiziyle, 1982-2005 dönemi üçer aylık verileri kullanılarak araştırılmıştır. Sonuçlar, reel döviz kurunun dış ticaret dengesini sağlamada etkin bir şekilde kullanılamayacağını ve ithalatın kısılmasına yönelik tedbirlerin ihracatı da olumsuz etkileyeceğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The real exchange rate is a broad summary measure of the prices of one country’s goods and services relative to those of another country or group of countries, and is thus an important consideration when analysing macroeconomic conditions in open economics. The relationship between the real exchange rate and export and import in Turkey is examined in this study with time series and cointegration analysis using quarterly data related to 1982-2005 period. The results show that, the real exchange rate can not be effectively using for the trade balance and the politics, which is directed to reduce the import, negatively affect the export, too.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :