Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iktisat politikaları çerçevesinde cumhuriyetten günümüze kadar uygulanan kambiyo rejimi

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 1
Görüntülenme :
872
DOI :
Özet Türkçe :

Döviz kuru, bir ülkenin makroekonomik değişkenleri üzerinde güçlü etkiye sahiptir. Bu etki nedeniyle kur politikası tercihi iktisat politikalarının temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Ekonominin büyüklüğü, dışa açıklık düzeyi, finansal gelişmişlik derecesi, dünya ticaretinden aldığı pay, üyesi olduğu uluslar arası kuruluşlar ve ulaşılmak istenen makroekonomik hedefler döviz kuru tercihinde etkili olmaktadır. Kur politikası belirlendiğinde, bu politikalara uyumlu yasal ve idari düzenlemeleri içeren kambiyo rejiminin oluşturulması kur politikalarının etkinliğini sağlamada önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde, cumhuriyetten günümüze kadar uygulanan kambiyo rejiminin kur politikasını hangi ölçüde desteklediği araştırılmaktadır. Kur politikası ile kambiyo rejimi ilişkisi, sabit kur sisteminin uygulandığı 1980 öncesi dönem, serbest piyasa ekonomisine geçildiği 1980 sonrası dönem ve dalgalı kur sistemine geçildiği 2001 sonrası dönem olmak üzere üç ana başlık altında incelenmektedir. Çalışma sonucunda Türkiye'de uygulanan kambiyo rejiminin bazı dönemler hariç olmak üzere kur politikalarını desteklemediği sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

Exchange rates have a strong effect over macroeconomic variables of a country. For this reason, preference of the exchange rate policy is one of the priorities of economics policies. The size, the degree of openness, the degree of financial development, the share in international trade, the macroeconomic targets which are aimed to succeed of the economy, and the international organisations to which the country belongs, effect the choice of exchange rate. When exchange rate policy is determined, constitute of the cambium regime which includes legal and administrative regulations that consistent with these policies have important function. In this study, it is investigated how much cambium regime supports the exchange rate policy in Turkey from 1923 till now. In this paper, relationship between the cambium regime and the exchange rate policy is examined under three main title of Pre1980 Period in which the constant exchange rate system had been implemented, Post 1980 Period which is the transition period to free market economy, and Post 2001 Period which is the transition period is to floating exchange rate system. In consequence of study, except someperiods, cambium regime which is implemented in Turkey did not support the exchange rate policies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :