Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik düşünceleri: atatürk üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının düşüncelerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen örneklemini Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 158 son sınıf öğrencisi, evrenini ise aynı bölümde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, 16 maddelik likert tipi "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Düşünceleri Anketi" kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında frekans ve yüzdelik değerler tablolaştırılarak değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkçe öğretmeni adayları, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacına ulaşmadığı yönünde genel bir görüş belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to evaluate "Community Service Course" in terms of Turkish pre-service teachers' thoughts. 158 seniors that study at Atatürk University Kâzım Karabekir Education Faculty Turkish Education Department create sample of this study that used sampling method of easily accessible. Seniors that study at the same department create universe of this study. The likert-type survey, having 16 items and being improved by the investigator "Survey of Turkish pre-service teachers' thoughts about Community Service Course" was used as a means of data collection. Frequency and percentage values were evaluated during the analysis of data in tables. As a result of the research it was understood that Turkish pre-service teachers have a general idea that Community Service Course couldn't succeed achieving its goal.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :