Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe derslerinde bilgisayar destekli dil eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi2
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkçe derslerinde bilgisayar destekli dil eğitiminin Türkçe öğretmenleri tarafından ne şekilde ve ne sıklıkla kullanıldığı; ayrıca kullanılırken ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalındığını incelemektir. Çalışma nitel bir araştırma olup, veriler Erzurum il merkezinde görev yapmakta olan 10 Türkçe öğretmeninden görüşme yolu ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmenlerinin bilgisayarlı dil eğitimi uygulamalarının ders ortamında etkin kullanımına ilişkin olumlu tutum besledikleri, buna karşın bu uygulamaları derslerde etkin kullanamadıkları, lisans eğitimlerinde bilgisayar destekli dil eğitimine ilişkin yeterli bilgi almadıkları, bilgisayar destekli eğitim uygulamaları açısından okullarının yeterli alt yapıya ve donanıma sahip olmadığı, öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitim konusunda bireysel becerilerinin yeterli olmadığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aims of this study are making research about using of computer based language education which type and frequency by teachers. In addition, it is focus on teachers have what kind of problems during the applying processes. This study is a qualitative research and also data is gathered from 10 Turkish language teachers by applying interview. The result of this research, Turkish language teachers have positive attitude about of computer based language applications in the class. However, Turkish language teachers can not use computer based language applications actively because of they didn’t get necessary education about of computer based language education during the undergraduate program. And also, as a conclusion of this research, primary schools haven’t necessary basic facilities and equipments and teachers haven’t got sufficient personal skills about of computer based language education in Turkey

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :