Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 51

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk eğitim sisteminde evrim

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Atatürk Üniversitesi K.K.E. Fakültesi2
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de MEB'e bağlı ilköğretim ve ortaöğretimde okutulan ders kitaplarında evrim konusunun hangi oranda ve kapsamda verildiğini tespit etmektir. Aynı zamanda ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin evrim konusunda ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve bu bilgileri nereden öğrendiklerini belirlemektir. Bu araştırma kapsamında Türkiye'deki okullarda okutulan Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji ders kitapları incelenmiş ve evrim konusunda karşılaştırılmıştır. Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin evrim konusunda bilgi seviyelerini ve bu bilgileri nereden öğrendiklerini açığa çıkarmak için bir başarı testi geliştirilmiş olup güvenilirliği KR-20 ile hesaplanmış ve güvenilirlik katsayısı 0,66 bulunmuştur. Bu başarı testi 2007/2008 öğretim yılında Ankara'da bir lisenin çalışma grubunda yer alan 320 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, ders kitaplarında evrim konusuna yeterince değinilmediği, evrim konusu ile ilgili bilgilerin bir biri ile çeliştiği tespit edilmiştir. Uygulanan başarı testi sonucunda da öğrencilerin evrim konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları, sahip oldukları bilgileri de yoğun olarak dershanede ve okulda edindikleri tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine how is the topic of evolution presented in the textbooks of primary and secondary education and the intensity of these lessons. On the other hand, secondary education students' knowledge level on evolution and the source of their knowledge are analyzed. In the scope of this research, evolution education in biology, religious culture and moral knowledge, science and technology textbooks are analyzed and compared. Achievement test is developed for determining secondary education students' level of knowledge on evolution and the source of their knowledge are analyzed. Reliability is calculated with KR-20 and reliability coefficient is found to be 0, 66. This achievement test is applied on 320 high school students in Ankara in 2007/2008 school year. At the end of the research, it is determined that the topic of evolution is not taught enough and there are some conflicts in different lessons. At the end of the achievement test, it is determined that students don't have enough knowledge and the main source of their knowledge is learned at schools and training centers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :