Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tokat-erbaa’da bulunan bazı el yazması eserlerin ciltleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Türk kültür tarihi ve medeniyetinin önemli dönemlerinden birini oluşturan Osmanlılar diğer sanat dallarında olduğu gibi cilt sanatı alanında da eşsiz eserler bırakmışlardır. El yazması kitapları muhafaza amacına yönelik hazırlanmış bu ciltler, kitap ve süsleme sanatları bakımından oldukça önemlidirler. İhtiva ettikleri yazıları, genellikle deriden yapılan cilt kapakları, üzerlerinde yer alan süslemeleri ve teknik özellikleriyle bu eserler, Türk İslâm hat ve tezyîni sanatlarının eşsiz örnekleri arasında yer alırlar. Değişik dillerde kaleme alınmış bu eserlerin büyük bir bölümü bugün resmi kütüphanelerde, az bir kısmı ise özel koleksiyonlarda muhafaza edilmektedir. Bu çalışmada Tokat-Erbaa’da Müderris Ali Sırrı Kethüdaoğlu’ndan kalan özel kütüphanedeki Osmanlı dönemine ait ve sanatsal açıdan önem arz eden yedi adet el yazması eser, cilt ve süsleme özellikleri açısından incelenmiştir. Bu çalışmanın gayesi uzun yıllar saklı kalmış bu değerli eserleri sanatsal açıdan tanıtarak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Ottomans who constituted one of the important periods of Turkish cultural history and civilization left unique handiworks in the field of bookbinding as in the other branches of art. These bindings prepared for protecting handwritten books are of great importance in point of the book and decorative arts. These handwritten books with their handwritings, generally leather-made bindings, the ornaments on them and their technical features are among the unique examples of Turkish Islamic calligraphy and decorative arts. A large amount of these books which were written in different languages have been protected in official libraries. The rest is in some private collections. In this paper seven handwritten books from Ottoman period in the private library of Ali Sırrı Kethüdaoğlu in Erbaa in Tokat have been searched with regard to the binding and decorative features. The purpose of this article is to contribute to the scientific studies by presenting these valuable artworks that remained hidden for years.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :