Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Suçun ekonomik modelleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
716
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, suç üzerine oluşturulan ekonomik modelleri konu edinmiştir. Suç, sebep olduğu maliyetler ve sosyal bozulmalar nedeniyle ekonomiye önemli dışsallıklar yüklemektedir. Becker’in bu ilişkiyi ilk defa teorik model yoluyla açıklayan çalışması, konuyla ilgili araştırmacılara öncü olmuş ve bu çalışmayı takiben birçok model oluşturulmuştur. Modellerde, mülkiyete karşı işlenen suçlar ile saldırı suçları incelenmiştir. Modellerin içeriğini oluşturan değişkenler ise, suçun sebep olduğu maliyetler, suça sebep olan unsurlar ve en düşük maliyetli önleme yöntemleridir

Özet İngilizce :

This study, examines the economic models that constituted on crime. Crime gives rise to prominent externalities on economy because of the costs and social disorders. This relationship has been examined firstly by Becker’s theoretical model in 1968 and it has become a seminal study to relevant researchers. After this study, lots of models have been formed. In models, property crimes and violent crimes have been studied. Variables of models are costs caused by crime, factors cause to crime and minimum-costly prevent methods.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :