Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şiir aynasında halep

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
652
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatında şehirleri konu alan türe şehrengiz veya şehrâşub denilir. Bunlardan başka şehirlerden bahseden, çoğu gazel formatında şiirler de yazılmıştır. Bu şehirlerden birisi de Halep’tir. Çalışmamızda, Halep hakkında yazılmış müstakil şiirler ile farklı vesilelerle de olsa Haleb’in tarihî, kültürel ve ticarî özelliklerini yansıtan beyitler ve mensur parçalar bir araya getirilerek Haleb’in hem bir estetik unsur olarak edebiyattaki aksi gösterilmeye çalışılmış, hem de bu tip şiirlerin şehir tarihine kaynaklık edişine dikkat çekilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In old Turkish Literature, the literary work about cities is called “şehrengiz” or “şehraşub”. Many poems about other cities were also written in the form of gazel. One of these cities is Haleppo. In our study, the poems about Haleppo as a solely poem and beyit and parts of prose writings about the history, culture and commercial features of Haleppo are combined. Thus, it is tried to show the reflection of Haleppo as an aesthetic element in literature and at the same time, it is called attention that these kinds of poem are important sources in terms of the history of Haleppo.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :