Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 44

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şâfiî’nin zeydî hadis anlayışına etkisi

Yazar kurumları :
Y.Y.Ü İlâhiyât Fakütesi Hadis Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada imam Şâfiî'nin Zeydiyye'nin hadis anlayışını zihniyet düzeyinde etkilediği tespit edilmiştir. Erken dönem Zeydî imamlar, Hz. Peygamber'den nakledilen hadisleri üç kriter ile reddediyorlardı; 1. Kur'an'a aykırılık, 2. Akla aykırılık, 3. Öteki hadislere aykırılık. Fakat geç dönem Zeydîlerde bu anlayışın değiştiğini görüyoruz. Örneğin, Abdullah b. Hamza (v.610) tıpkı Şâfiî gibi Kur'an'a, kıyasa ve icmaya aykırı olan hadisleri kabul edebilmektedir. Sonuç olarak biz geç dönem Zeydî hadis anlayışının Şâfiî hadis anlayışı ile hemen hemen benzeştiğini söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article it is fixed that al-Şhafiî has effected on Zaidiyya's mentality of hadith. This effect is in the level of mentality. Hadiths reported from the Prophet rejected by early Zaidi imams with three criterions. 1. Contradiction to Qur'anic verses, 2. Contradiction to reason, 3. Contradiction to other hadiths. But in the late period this mentality has changed. For example, Abdullah b. Hamza (v.610) has accepted the ahadith opposed to the Qur'an and analogy (kıyas) and al-icma like al-Şhafiî. Finally, Zaidiyya's mentality of hadith has almost simulated to al-Şhafiî's hadith mentality.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :