Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şeyhülislâm yahyâ dîvânı’nda sosyal hayatın mekân boyutu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk şiirinde, sosyal hayatın mekân boyutunun nasıl yorumlandığını, Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı’nı inceleyerek göstermeye çalıştık. Şairin, eserinde dolaylı ve dolaysız tasvirlerle yorumlayarak şiirleştirdiği mekânları, açık ve kapalı mekân adıyla ikiye ayırdık. Açık mekânları bahçe, kûy, şehir, ülke ve dünya; kapalı mekânları meyhane, tekke, saray, ev, mabet, okul, dükkân, hamam ve değirmen başlıkları altında inceledik. Şairin güçlü bir gözlem ve yorum yeteneğine sahip olduğunu gösteren bu canlı tasvirler, farklı bakış açılarından incelendiğinde farklı anlamlar kazanırlar. Daha doğrusu dinî-tasavvufî, sosyal ve mecazî aşk bakış açılarından yapılan yorumlar, şiirlerde var olan anlam zenginliğini bir derece açığa çıkarır. Böylece bu güzel şiirler sun’î bir sanat gösterisinden kurtulur, insandaki evrensel duyguların zevkli ve hikmetli bir ifadesi hüviyetine bürünür.

Özet İngilizce :

This study deals with the interpretation of spatial dimensions of social in classical Turkish poetry by examining the Divan by Şeyhülislam Yahya. We categorized the spaces versified by the poet through indirect or direct depiction in his work as open spaces and closed spaces. Garden, village, city, country and the world were considered as open spaces while pub, dervish lodge, palace, house, temple, school, shop, public bath, and mill were regarded as closed spaces. These lively depictions evidencing the powerful capability by the poet to observe and comment take different meaning when examined from different views. Indeed, the religious-mystic, social and sentimental interpretations make it possible to reveal the enriched beauty of these poems, saving them from ostentation and rendering them expressions of universal feelings of human beings.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :