Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serbest bölge faaliyetlerinin makroekonomik etkileri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

Serbest bölgeler, ülkelerin yabancı sermaye çekimlerini, dış ticaret ihracat artışlarını, sanayileşme ve teknoloji transferlerini ve istihdam artışını hızlandırıcı role sahiptir. Serbest bölgeler ticaret veya üretim ağırlıklı faaliyet gerçekleştirirler. Serbest bölgelerin idaresi genelde özel sektör tarafından ya-pılmaktadır. Serbest bölgeye sahip ülkelerin dış satımlarının sürekli bir artış gösterdiği, buna karşılık serbest bölgesi olmayan ülkelerin dış satımlarının marjinal düzeyde kaldığı yada gerilediği gözlenmektedir. Bu sebeplerle ser-best bölgelerin sayısı dünyada ve Türkiye’de gün geçtikçe artmaktadır. Diğer tarafta serbest bölgelerin yerli sanayiye rakip olma, kaçakçılık ve diğer yasa dışı faaliyetler, tekelleşmenin hızlanması, yatırımların dengesiz dağılması, sosyal yapının bozulması ve ücret eşitsizliğinin artmasına neden olmaları gibi olumsuz etkileri de mevcuttur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The free zones play an important role in increasing the speed of international capital inflow, foreign trade, industrialization, transformation of a technology and reducing unemployment. The existing activities in free zones are more likely either commercial or production oriented. These regions are generally administered privately. The countries that have free zones indicate increases in their exports permanently compared to non-free-zones countries whose exports either decline or increase marginally. For these reasons, the number of free zones has been increasing in the world and Turkey for the years. On the other side, free zones may bring illegal activities, cause monopoly, become an alternative for domestic industry, cause unequally dis-tributed investment, destroy social structure and increase wage inequality in a country.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :