Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sarı köşk

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Boğaziçi’nin Anadolu yakasındaki Üsküdar kıyısında yer alan Beylerbeyi Sarayı kompleksi yapılarından biri olan Sarı Köşk, saray bahçesinin kuzeydoğusunda, dördüncü set üzerindedir. Köşkün, genel tasarım özelliklerinden, saray binası ile birlikte 1863-1865 yıllarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yüksek bir bodrum kat üzerine iki katlı ve kâgirdir. Kabaca, doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen prizmal bir kütle teşkil eden köşk, keskin hatlarla belirtilen üç parçalı bir görünüm arz eder. Orta sofalı plan özelliği gösteren köşk, ortadaki giriş mekânı ve salon ile yanlardaki birer büyük odadan ibarettir. Orta bölümün her iki cephede de dışa taşırılması haçvari bir şema ortaya koyar. Cepheler, neo-klasik ve neo-barok gibi üslup bileşenlerinden oluşan eklektik bir yaklaşım sergiler. Derin çerçeveler içersine alınan cephelerde, yarım daire ve basık kemerli üçlü pencere grupları ile bunları dolanan profilli silmeler, çerçeveler içerisine dizilen konsol taşı biçimindeki ögeler tasarımın temel unsurlarını oluşturur. İç mekân süslemesinde ise geleneksel motiflerin de kullanıldığı oryantalist ağırlıklı bir seçki hakimdir. Geometrik çerçeveler içerisindeki stilize nakışlarda, moresk ve barok karakterli motifler bir arada kullanılır. Bunların yanında romantik nitelikli gemi ve manzara resimleri de vardır.

Özet İngilizce :

The Yellow Pavilion is one of the structures in Beylerbeyi Palace complex situated on the coast of Üsküdar on the Anatolian side of Bosphorus is located in the northeast of the palace gardens on the fourth terrace. It is understood from the general architectural features that the Pavilion was constructed together with the palace building in 1863-1865. It is of two-storey and constructed with stonewall on a high basement floor. Roughly, the Pavilion, rectangular prismatic in shape, extending in east-west direction has a three-partite design with sharp lines. The Pavilion possessing a medium hall is composed of an entrance and a hall in the middle and one large room on each side. The middle section extended out on both sides constitutes a cruciform shape. Façades exhibit an eclectic approach covering neo-classical and neo-baroque style. Round-arched and convex-arch tripartite window groups, profiles surrounding these windows and elements in the shape of console are the basic foundation of the design on the façades framed in deep profile. An orientalist style also including traditional motifs is dominant in the indoor decoration. Moresque and baroque motifs are used together in the stylized embroidery in the geometric frames. Besides, there are ship and landscape paintings in the romantic sense.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :