Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resâilü’l-hikme içerisinde yer alan “fırka muhaliflerinin eleştirilerine cevap”, “mükâtebe ve menşûr” ve “ahd ve misak” risâleleri

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Resailü'l-Hikme, Dürzî fırkası tarafından kutsal kabul edilen 111 risaleden oluşan koleksiyona verilen bir isimdir. Fırkanın ezoterik bir yapıya sahip olması, Resailü'l-Hikme metinlerinin yüzyıllar boyunca özel mahfillerde gizlenmesine sebep olmuştur. Bilindiği kadarıyla risaleler, 1700'lü yıllarda Suriyeli bir doktorun Fransa Kralı XIV. Louis'e hediye ettiği Resailü'l-Hikme mecmuası ile gün yüzüne çıkmıştır. Koleksiyon içerisinde yer alan risaleler "yazılış gayesi ve içeriği" yönüyle 13 farklı kategoride ele alınabilir. Kategorilerin tümünü incelemek bir makalenin sınırlarını fazlasıyla aşmaktadır. Bu sebeple makalemizde bu kategorilerden yalnızca üçü incelenecek; risalelerin yazılış gayesi ve içeriği hakkında kısa açıklamalar yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Rasail al-Hikma is the name of collection which is believed to be holy by the Druze Sect and is made up of 111 treatises. Throughout the centuries, because of the Druze Sect have an esoteric character, texts of Rasail al-Hikma had been hidden in the special gathering places. As far as is known, treatises show up with collection of Rasail al-Hikma which was presented to King of France Louis XIV, by a Syrian Doctor in the XVIIIth century. Treatises in the collection can examine 13 different category with regard to "content and purpose of writing". To examine all of the above categories exceeds the limits of an article. Therefore, only three of these categories are going to be examined in this article; short descriptions will be made about the purpose of treatises' writing and their contents.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :