Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reçete tipi ve doğaçlama işletme stratejileri: toyota şirketi’nin uygulamaları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1, Hacettepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

İşletme literatüründe reçete tipi stratejiler ve doğaçlama stratejiler konusunda yayınlanmış çalışmalar genellikle teorik bazda yapılmakta, uygulaması anlatılamamaktadır. Oysa ki, reçete tipi stratejiler ile doğaçlama stratejiler arasındaki fark çok önemlidir. Önceden tasarlanmış stratejilerin birebir uygulanması değişken çevre ortamında yaşayan işletmeler için büyük başarısızlıklara yol açtığı için, şirketler önceden tasarlanmış stratejilerin sadece çok az bir kısmını uygulayabilmektedirler. Karmaşık çevre yeni tehdit ve fırsatlar sundukça bunlara uyum gösteren veya tepki veren çözümler sunulması gerekmekte ve tasarlanmış stratejiler çoğunlukla değiştirilmektedir. Bu nedenle reçete tipi ve doğaçlama stratejilerin bileşiminden oluşan karma stratejiler iş dünyasında en çok uygulanan stratejilerdir. Konunun iş dünyasındaki uygulamasını gösteren önemli bir örnek olay dünyaca bilinen Toyota Şirketi’nin globalleşme sürecinde uyguladığı stratejilerdir. Şirketin globalleşmesi sürecinde tasarladığı reçete tipi stratejilerin sadece küçük bir kısmını aynen uyguladığı görülmektedir. Çalışma, stratejilerin üst yönetim tarafından belirlenen ve harfiyen uygulanan statik planlar olmadığını, işletmenin varlığını sürdürebilmesi için doğaçlama stratejiler ile beslendiğini göstermektedir. Doğaçlama ve planlı stratejilerinin nasıl başarı ile kullanılacağı, literatür özeti ve dünyanın en başarılı şirketlerinden Toyota Otomotiv Şirketi’nin uygulamaları baz alınarak anlatılmaktadır.

Özet İngilizce :

In management literature, the studies about prescriptive and emergent strategies are in theoretical form, failing to summarize real world business practices. Nevertheless, distinction between prescriptive and emergent strategies is very crucial. Since the step-by-step implementation of prescriptive strategies cause to failures for firms operating in turbulent environments, companies are able to realize only a small portion of the prescriptive strategies. As turbulent environments bring new opportunities and threats, companies should response and alter the prescriptive strategies and formulate new emergent ones. In this respect, generally “realized strategies” come in the form of harmony of prescriptive and emergent strategies in business world. A case study of the practice of employment of emergent strategies with prescriptive strategies comes from Toyota Motor Comp, who had to alter the prescriptive strategies and formulate emergent ones while globalizing. This study shows that strategies are not employed as in their prescriptive nature and are not static plans. In order for a company to survive, it should support prescriptive strategies with emergent ones. After literature is reviewed, how prescriptive strategies are used with emergent strategies is explained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :